Obiekty graficzne - ćwiczenia

 1. Utwórz w swoim folderze na dokumenty nową prezentację.
 2. W pierwszym slajdzie wstaw tytuł Obiekty graficzne i podtytuł - swoje imię.
 3. Dodaj slajd, wstaw tytuł Spis treści i wpisz listę:
  Wprowadzanie, manipulacja
  Rysowanie
 4. Zapisz plik pod nazwą obiekty.

Wprowadzanie, manipulacja

Wprowadzanie obiektu graficznego (obraz, rysunek) do slajdu.

 1. Wstaw 2 nowe slajdy w układzie tytuł i zawartość (obiekt graficzny)
 2. Wstaw do slajdu zdjęcia: z pliku, z Internetu.
 3. Wstaw do slajdu cliparty (różne formaty) z galerii .
 4. Dodaj tytuły do slajdów zgodnie z typem obiektów graficznych.

Zaznaczenie obiektu graficznego.

 1. Przećwicz operację zaznaczania wprowadzonych obiektów.

Kopiowanie, przenoszenie obiektów graficznych, wykresów w obrębie jednej prezentacji lub pomiędzy otwartymi prezentacjami.

 1. Wstaw 2 nowe slajdy w układzie tylko tytuł.
 2. Skopiuj z prezentacji Wykresy dowolny wykres.
 3. Skopiuj i przenieś (kopię) ze slajdu Cliparty animacje.
 4. Dodaj tytuły do slajdów zgodnie z typem obiektów graficznych.

Zmiana rozmiaru, usuwanie obiektu graficznego, wykresu w prezentacji.

 1. Zmień rozmiar wykresu
 2. Zmień rozmiar animacji.
 3. Usuń dowolny obiekt graficzny.

Obracanie, odwracanie obiektu graficznego.

 1. Obróć dowolny obiekt graficzny.
 2. Skopiuj i odwróć obiekt graficzny.

Wyrównanie obiektu graficznego na slajdzie: do lewej, prawej, góry, dołu, wyśrodkowanie obiektu w pionie i w poziomie.

 1. Przećwicz operację wyrównywania obiektu graficznego na slajdzie: do lewej, prawej, góry, dołu, wyśrodkowanie w pionie i w poziomie.

Rysowanie

Dodawanie do slajdu różnych typów obiektów graficznych: linia prosta, strzałki, strzałki blokowe, trójkąt, kwadrat, owal, koło, pole  tekstowe.

 1. Wstaw nowy slajd w układzie tylko tytuł.
 2. Dodaj tytuły Rysowanie.
 3. Dodaj do slajdu: linię prostą, strzałki, strzałki blokowe, trójkąt, kwadrat, owal, koło, pole  tekstowe.

Wprowadzanie tekstu do pola tekstowego, strzałki blokowej, trójkąta, kwadratu, owalu, koła.

 1. Wtaw teksty do pola tekstowego, strzałki blokowej, trójkąta, kwadratu, owalu, koła z opisem obiektu graficznego..

Zmiana koloru tła obiektów graficznych, koloru linii, grubości i stylu linii.

 1. Zmień kolory tła obiektów graficznych.
 2. Zmień kolory, grubości i style linii obiektów graficznych.

Zmiana początku i końca obiektu graficznego typu strzałka.

 1. Zmień początek i koniec obiektu graficznego typu strzałka.

Zastosowanie cieniowania do obiektów graficznych.

 1. Dodaj cieniowanie do dowolnych obiektów graficznych.

Pogrupowanie, rozgrupowanie obiektów graficznych na slajdzie.

 1. Wstaw nowy slajd w układzie tylko tytuł.
 2. Dodaj tytuł Grupowanie.
 3. Dodaj do slajdu clipart w formacie wmf.
 4. Rozgrupuj obiekt, usuń i/lub zmień część elementów.
 5. Zaznacz elementy i zgrupuj ponownie.

Ustawienie położenia obiektu graficznego nad, pod, na wierzch, na spód w stosunku do innych obiektów graficznych.

 1. Utwórz grafikę składającą się z trzech obiektów (nachodzących na siebie).
 2. Przećwicz ustawienie położenia obiektów graficznych względem siebie (nad, pod, na wierzch, na spód).
 3. Zgrupuj grafikę.
 4. Zapisz prezentację, odtwórz pokaz i zakończ pracę z aplikacją.