Przygotowanie pokazu slajdów - ćwiczenia

 1. Utwórz w swoim folderze na dokumenty nową prezentację.
 2. W pierwszym slajdzie wstaw tytuł Przygotowanie pokazu slajdów i podtytuł - swoje imię.
 3. Dodaj slajd, wstaw tytuł Spis treści i wpisz listę:
  Przygotowanie prezentacji
  Sprawdzanie i uruchamianie prezentacji
 4. Zapisz plik pod nazwą pokaz.

Przygotowanie prezentacji

Dodawanie, usuwanie efektów przejść pomiędzy slajdami.

 1. Dodaj efekt przejścia pomiędzy slajdami.
 2. Wyświetl pokaz.

Dodawanie, usuwanie ustawionych uprzednio efektów animacji dla różnych elementów slajdu.

 1. Wstaw nowy slajd w układzie tylko tytuł.
 2. Dodaj tytuł Efekty animacji.
 3. Wstaw kilka elementów (np. clipart, symbol, tekst).
 4. Dodaj efekty animacji do elementów slajdu.
 5. Wyświetl pokaz.

Dodawanie notatek do slajdów.

 1. Dodaj notatki do slajdów.

Wybór sposobu przedstawiania prezentacji: prezentacja na rzutniku, materiał informacyjny do wręczania uczestnikom pokazu, prezentacja na monitorze.

 1. Przemyśl jakie będą ograniczenia prezentacji w przypadku: prezentacji na rzutniku, jako materiał informacyjny, prezentacji na monitorze.

Wyświetlanie, ukrywanie slajdów.

 1. Ukryj dowolne slajdy w pokazie.
 2. Wyświetl pokaz.
 3. Wyświetl wszystkie slajdy.

Sprawdzanie i uruchamianie prezentacji

Sprawdzanie poprawności językowej i ortograficznej prezentacji: poprawa błędów ortograficznych, usuwanie powtórzonych słów.

 1. Popraw błędy w prezentacji.

Zmiana orientacji stron slajdów: pionowa, pozioma. Zmiana rozmiaru papieru.

 1. Zmień orientację stron slajdów na pionową i rozmiar papieru.

Drukowanie całej prezentacji, określonych slajdów, materiałów informacyjnych, notatek, konspektu slajdów. Ustalanie liczby kopii drukowanej prezentacji. Drukowanie do pliku.

 1. Zapoznaj się z opcjami drukowania prezentacji.

Uruchamianie pokazu slajdów od pierwszego slajdu, od bieżącego slajdu.

 1. Uruchom pokaz slajdów od pierwszego slajdu, od bieżącego slajdu.

Przechodzenie do następnego slajdu, poprzedniego slajdu, konkretnego slajdu podczas pokazu slajdów.

 1. Przetestuj opcje przechodzenia do następnego slajdu, poprzedniego slajdu, konkretnego slajdu podczas pokazu slajdów.
 2. Zapisz prezentację, odtwórz pokaz i zakończ pracę z aplikacją.