Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

wymaga od kandydata zademonstrowania zdolności używania oprogramowania dla prezentacji.

Kandydat winien wykazać się zdolnością do:

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA
6.1. Używanie aplikacji 6.1.1 Praca z Prezentacjami 6.1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu. Otwieranie, zamykanie prezentacji.
    6.1.1.2 Tworzenie nowej prezentacji według domyślnego wzorca (szablonu).
    6.1.1.3 Zapisywanie prezentacji w określonym miejscu na dysku. Zapisywanie prezentacji pod inną nazwą.
    6.1.1.4 Zapisywanie prezentacji jako pliku typu: RTF, szablon, pokaz slajdów, plik obrazu, pokaz slajdów we wcześniejszych wersjach.
    6.1.1.5 Poruszanie się pomiędzy otwartymi prezentacjami.
  6.1.2 Zwiększanie wydajności pracy 6.1.2.1 Ustawienie preferencji użytkownika w aplikacji: nazwy użytkownika, domyślnego folderu do zapisywania plików.
    6.1.2.2 Używanie dostępnych funkcji Pomoc.
    6.1.2.3 Powiększanie i pomniejszanie widoku prezentacji.
    6.1.2.4 Wyświetlanie, ukrywanie pasków narzędzi. Odtwarzanie minimalizowanie wstążki.
6.2. Tworzenie prezentacji 6.2.1 Widoki prezentacji 6.2.1.1 Znajomość celu posługiwania się różnymi trybami wyświetlania prezentacji: wyświetlanie zwykłe, wyświetlanie z sortowaniem, widok - konspekt, pokaz slajdów.
    6.2.1.2 Znajomość dobrych praktyk w dodawaniu tytułów slajdów; używanie innego tytułu dla każdego slajdu w celu rozróżnienia ich w widoku - konspekcie oraz przy poruszaniu się podczas pokazu slajdów.
    6.2.1.3 Przełączanie się między różnymi trybami wyświetlania prezentacji: normalnym trybem, trybem z sortowaniem, pokazem slajdów.
  6.2.2 Slajdy 6.2.2.1 Zmiana układu slajdu.
    6.2.2.2 Zastosowanie dostępnego szablonu projektu prezentacji.
    6.2.2.3 Zmiana koloru tła określonego slajdu, wszystkich slajdów.
    6.2.2.4 Dodawanie do prezentacji nowego slajdu  wskazanym układzie: slajd tytułowy, wykres, tekst, lista wypunktowana, tabela/arkusz kalkulacyjny.
    6.2.2.5 kopiowanie, przenoszenie slajdów w obrębie jednej prezentacji lub pomiędzy różnymi otwartymi prezentacjami.
    6.2.2.6 Usuwanie slajdu, slajdów.
  6.2.3 Wzorzec slajdu 6.2.3.1 Wstawianie obiektu graficznego (obrazu, rysunku) do wzorca slajdu. Usuwanie obiektu graficznego ze wzorca slajdu.
    6.2.3.2 Wprowadzanie tekstu do stopki określonego slajdu lub stopki wszystkich slajdów prezentacji.
    6.2.3.3 Zastosowanie automatycznej numeracji slajdów, automatycznie uaktualnianej daty, daty stałej do stopki określonego slajdu lub wszystkich slajdów.
6.3. Tekst 6.3.1 Posługiwanie się tekstem 6.3.1.1 Znajomość dobrych praktyk w tworzeniu zawartości slajdów: używanie krótkich, zwięzłych zwrotów, punktów, numerowania list.
    6.3.1.2 Wprowadzenie tekstu do odpowiedniego miejsca zarezerwowanego w wyświetlaniu standardowym lub konspektowym.
    6.3.1.3 Edycja tekstu w prezentacji.
    6.3.1.4 Kopiowanie, przenoszenie tekstu w obrębie jednej prezentacji lub pomiędzy wieloma prezentacjami.
    6.3.1.5 Usuwanie tekstu.
    6.3.1.6 Użycie poleceń Cofnij i Ponów.
  6.3.2 Formatowanie 6.3.2.1 Zmiana wielkości kroju czcionki
    6.3.2.2 Zmiana stylu czcionki: pogrubiona, pochylona (kursywa), podkreślona, cieniowanie.
    6.3.2.3 Zastosowanie kolorów do tekstu.
    6.3.2.4 Zastosowanie opcji śledzenia zmian tekstu.
    6.3.2.5 Wyrównywanie tekstu: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie.
  6.3.3 Listy 6.3.3.1 Wcięcie tekstu wypunktowanego. Usunięcie wcięcia z tekstu wypunktowanego.
    6.3.3.2 Ustawianie interlinii przed i po akapitach listy numerowanej lub wypunktowanej.
    6.3.3.3 Zmiana standardowego stylu wypunktowania lub numerowania w liście.
  6.3.4 Tabele 6.3.4.1 Wprowadzanie, edycja tekstu w slajdzie z tabelą.
    6.3.4.2 Zaznaczenie wierszy, kolumn, całej tabeli.
    6.3.4.3 Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn.
    6.3.4.4 Zmiana szerokości kolumny, wysokości wierszy.
6.4. Wykresy 6.4.1 Praca z wykresami 6.4.1.1 Tworzenie w prezentacji różnych rodzajów wykresów: kolumnowych, słupkowych, liniowych i kołowych.
    6.4.1.2 Zaznaczenie wykresu.
    6.4.1.3 Zmiana typu wykresu.
    6.4.1.4 Dodawanie, usuwanie, edycja tytułu wykresu.
    6.4.1.5 Wprowadzanie do wykresu etykiet z danymi: wartościami/liczbami, procentami.
    6.4.1.6 Zmiana koloru tła wykresu.
    6.4.1.7 Zmiana kolorów słupków, kolumn, linii i wycinków koła w wykresach.
  6.4.2 Schemat organizacyjny 6.4.2.1 Tworzenie hierarchicznego schematu organizacyjnego (z wykorzystaniem wbudowanego narzędzia do tworzenia schematów organizacyjnych).
    6.4.2.2 Zmiana struktury hierarchicznej schematu organizacyjnego.
    6.4.2.3 Dodawanie, usuwanie współpracowników, podwładnych w strukturze schematu organizacyjnego.
6.5. Obiekty graficzne 6.5.1 Wprowadzanie, manipulacja 6.5.1.1 Wprowadzanie obiektu graficznego(obraz, rysunek) do slajdu.
    6.5.1.2 Zaznaczenie obiektu graficznego.
    6.5.1.3 Kopiowanie, przenoszenie obiektów graficznych, wykresów w obrębie jednej prezentacji lub pomiędzy otwartymi prezentacjami.
    6.5.1.4 Zmiana rozmiaru, usuwanie obiektu graficznego, wykresu w prezentacji.
    6.5.1.5 Obracanie, odwracanie obiektu graficznego.
    6.5.1.6 Wyrównanie obiektu graficznego na slajdzie: do lewej, prawej, góry, dołu, wyśrodkowanie obiektu w pionie i w poziomie.
  6.5.2 Rysowanie 6.5.2.1 Dodawanie do slajdu różnych typów obiektów graficznych: linia prosta, strzałki, strzałki blokowe, trójkąt, kwadrat, owal, koło, pole  tekstowe.
    6.5.2.2 Wprowadzanie tekstu do pola tekstowego, strzałki blokowej, trójkąta, kwadratu, owalu, koła.
    6.5.2.3 Zmiana koloru tła obiektów graficznych, koloru linii, grubości i stylu linii.
    6.5.2.4 Zmiana początku i końca obiektu graficznego typu strzałka.
    6.5.2.5 Zastosowanie cieniowania do obiektów graficznych.
    6.5.2.6 Pogrupowanie, rozgrupowanie obiektów graficznych na slajdzie.
    6.5.2.7 Ustawienie położenia obiektu graficznego nad, pod, na wierzch, na spód w stosunku do innych obiektów graficznych.
6.6. Przygotowanie pokazu slajdów 6.6.1 Przygotowanie prezentacji 6.6.1.1 Dodawanie, usuwanie efektów przejść pomiędzy slajdami.
    6.6.1.2 Dodawanie, usuwanie ustawionych uprzednio efektów animacji dla różnych elementów slajdu.
    6.6.1.3 Dodawanie notatek do slajdów.
    6.6.1.4 Wybór sposobu przedstawiania prezentacji: prezentacja na rzutniku, materiał informacyjny do wręczania uczestnikom pokazu, prezentacja na monitorze.
    6.6.1.5 Wyświetlanie, ukrywanie slajdów.
  6.6.2 Sprawdzanie i uruchamianie prezentacji 6.6.2.1 Sprawdzanie poprawności językowej i ortograficznej prezentacji: poprawa błędów ortograficznych, usuwanie powtórzonych słów.
    6.6.2.2 Zmiana orientacji stron slajdów: pionowa, pozioma. Zmiana rozmiaru papieru.
    6.6.2.3 Drukowanie całej prezentacji, określonych slajdów, materiałów informacyjnych, notatek, konspektu slajdów. Ustalanie liczby kopii drukowanej prezentacji. Drukowanie do pliku.
    6.6.2.4 Uruchamianie pokazu slajdów od pierwszego slajdu, od bieżącego slajdu.
    6.6.2.5 Przechodzenie do następnego slajdu, poprzedniego slajdu, konkretnego slajdu podczas pokazu slajdów.