Tekst - ćwiczenia

 1. Utwórz w swoim folderze na dokumenty nową prezentację.
 2. W pierwszym slajdzie wstaw tytuł Tekst i podtytuł - swoje imię.
 3. Dodaj slajd, wstaw tytuł Spis treści i wpisz listę:
  Posługiwanie się tekstem
  Formatowanie
  Listy
  Tabele
 4. Zapisz plik pod nazwą tekst.

Posługiwanie się tekstem

Znajomość dobrych praktyk w tworzeniu zawartości slajdów: używanie krótkich, zwięzłych zwrotów, punktów, numerowania list.

 1. Wstaw nowy slajd z listą w dwóch kolumnie.
 2. Dodaj tytuł slajdu Posługiwanie się tekstem.
 3. Usuń styl wypunktowania w akapicie.

Wprowadzenie tekstu do odpowiedniego miejsca zarezerwowanego w wyświetlaniu standardowym lub konspektowym.

 1. Wprowadź tekst Przykładowy akapit do ramki zawartości slajdu.

Edycja tekstu w prezentacji.

 1. Dodaj do ramki dowolny akapit.

Kopiowanie, przenoszenie tekstu w obrębie jednej prezentacji lub pomiędzy wieloma prezentacjami.

 1. Skopiuj dowolny fragment  tekstu.
 2. Przenieś dowolny fragment  tekstu.

Usuwanie tekstu.

 1. Usuń dowolny fragment tekstu.

Użycie poleceń Cofnij i Ponów.

 1. Zastosuj polecenia Cofnij i Ponów.

Formatowanie

Zmiana wielkości kroju czcionki.

 1. Wstaw nowy slajd z listą w dwóch kolumnach.
 2. Dodaj tytuł slajdu Formatowanie.
 3. Usuń styl wypunktowania.
 4. Wstaw akapity: czcionka powiększona i czcionka pomniejszona.
 5. Zmień odpowiednio wielkości kroju czcionki.

Zmiana stylu czcionki: pogrubiona, pochylona (kursywa), podkreślona, cieniowanie.

 1. Wstaw akapity: czcionka pogrubiona, czcionka pochylona (kursywa), czcionka podkreślona, cieniowanie.
 2. Zmień odpowiednio style czcionki.

Zastosowanie kolorów do tekstu.

 1. Wstaw akapit: tekst kolorowy.
 2. Zastosuj różne kolory do liter tekstu.

Zastosowanie opcji śledzenia zmian tekstu.

 1. Zapoznaj się w pomocy programu (lub Internecie) z zagadnieniem opcji śledzenia zmian tekstu.

Wyrównywanie tekstu: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie.

 1. Wstaw akapity: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie.
 2. Wyrównaj odpowiednio teksty.

Listy

Wcięcie tekstu wypunktowanego. Usunięcie wcięcia z tekstu wypunktowanego.

 1. Wstaw nowy slajd z listą w jednej kolumnie.
 2. Dodaj tytuł slajdu Listy.
 3. Wstaw podpunkt: Wcięcie tekstu wypunktowanego.
 4. Zastosuj wcięcie do tekstu.

Ustawianie interlinii przed i po akapitach listy numerowanej lub wypunktowanej.

 1. Wstaw podpunkt: Ustawianie interlinii.
 2. Zwiększ interlinię przed akapitem i pomniejsz po akapicie.

Zmiana standardowego stylu wypunktowania lub numerowania w liście.

 1. Wstaw podpunkty: lista numerowana i lista wypunktowana.
 2. Zmień standardowe style wypunktowania i numerowania w odpowiednich akapitach.

Tabele

Wprowadzanie, edycja tekstu w slajdzie z tabelą.

 1. Wstaw nowy slajd z tabelą.
 2. Dodaj tytuł slajdu Tabele.
 3. Wprowadź tekst do komórek tabeli.

Zaznaczenie wierszy, kolumn, całej tabeli.

 1. Zaznacz wiersze, wiersze, kolumnę, kolumny i całą tabelę.

Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn.

 1. Wstaw kilka wierszy i kolumn.
 2. Usuń wiersz i kolumnę.

Zmiana szerokości kolumny, wysokości wierszy.

 1. Zmień szerokości kolumn.
 2. Zmień wysokości wierszy.
 3. Zapisz prezentację, otwórz pokaz i zakończ pracę z programem..