Wykresy - ćwiczenia

 1. Utwórz w swoim folderze na dokumenty nową prezentację.
 2. W pierwszym slajdzie wstaw tytuł Wykresy i podtytuł - swoje imię.
 3. Dodaj slajd, wstaw tytuł Spis treści i wpisz listę:
  Praca z wykresami
  Schemat organizacyjny
 4. Zapisz plik pod nazwą wykresy.

Praca z wykresami

Tworzenie w prezentacji różnych rodzajów wykresów: kolumnowych, słupkowych, liniowych i kołowych.

 1. Wstaw nowy slajd z wykresem kolumnowym.
 2. Wstaw nowy slajd z wykresem słupkowym.
 3. Wstaw nowy slajd z wykresem liniowym.
 4. Wstaw nowy slajd z wykresem kołowym.
 5. Wstaw nowy slajd z wykresem wybranym przez siebie.
 6. Dodaj tytuły do slajdów zgodnie z typem wykresu.
 7. Zastosuj różne układy, zapisz prezentację.

Zaznaczenie wykresu.

 1. Przećwicz operację zaznaczania różnych typów wykresów.

Zmiana typu wykresu.

 1. Zmień typ i/lub podtyp wybranego przez siebie wykresu.

Dodawanie, usuwanie, edycja tytułu wykresu.

 1. Dodaj tytuły do wykresów.

Wprowadzanie do wykresu etykiet z danymi: wartościami/liczbami, procentami.

 1. Dodaj do wykresu słupkowego etykiety z  wartościami.
 2. Dodaj do wykresu kołowego etykiety z  procentami.

Zmiana koloru tła wykresu.

 1. Zmień kolor tła w wykresach.

Zmiana kolorów słupków, kolumn, linii i wycinków koła w wykresach.

 1. Zmień kolory słupków, kolumn, linii i wycinków kół w wykresach.

Schemat organizacyjny

Tworzenie hierarchicznego schematu organizacyjnego (z wykorzystaniem wbudowanego narzędzia do tworzenia schematów organizacyjnych).

 1. Wstaw nowy slajd ze schematem organizacyjnym.
 2. Dodaj tytuł slajdu Schemat organizacyjny.

Zmiana struktury hierarchicznej schematu organizacyjnego.

 1. Utwórz strukturę organizacyjną firmy lub instytucji.

Dodawanie, usuwanie współpracowników, podwładnych w strukturze schematu organizacyjnego.

 1. Dodaj współpracowników, podwładnych w strukturze schematu organizacyjnego.
 2. Zapisz prezentację, otwórz pokaz i zakończ pracę z programem..