Użycie aplikacji

aplikacja

Praca z arkuszami kalkulacyjnymi

Otwieranie, zamykanie aplikacji. Otwieranie, zamykanie skoroszytów (składających się z wielu arkuszy kalkulacyjnych)

Tworzenie nowego skoroszytu według domyślnego wzorca (szablonu)

Zapisywanie skoroszytu na dysku w określonej lokalizacji. Zapisywanie skoroszytu pod inną nazwą

Poruszanie się pomiędzy otwartymi skoroszytami

grupa okno

Udoskonalenie jakości i wydajności pracy

Ustawienie podstawowych opcji/preferencji dla aplikacji: nazwa użytkownika, folder domyślny, zapisywanie dokumentów

Nazwa użytkownika

Folder domyślny i zapisywanie dokumentów

Wykorzystanie dostępnych funkcji Pomoc

Powiększanie wyświetlania dokumentu.

Wyświetlanie, ukrywanie pasków narzędziowych. Odtwarzanie, minimalizowanie wstążki

Załączniki