Formatowanie arkusza

aplikacja

Ustawienia

Zmiana wielkości marginesów strony: górnego, dolnego, lewego i prawego

Zmiana orientacji strony: pionowa, pozioma. Zmiana rozmiaru papieru

Rozmieszczenie zawartości arkusza na określonej liczbie stron

Dodawanie, edycja, usuwanie tekstu nagłówka, stopki arkusza

Wstawianie i usuwanie do nagłówka i stopki numerowania stron, daty, czasu, nazwy pliku i arkusza

Sprawdzenie i drukowanie

Sprawdzanie i poprawa arkusza pod względem rachunkowym i językowym

Włączanie i wyłączanie wyświetlania/drukowania linii siatki, wyświetlanie/drukowanie nagłówków kolumn i wierszy (adresów kolumn i wierszy)

Zastosowanie automatycznego powtarzania nagłówków kolumn i wierszy (adresów kolumn i wierszy) na każdej drukowanej stronie arkus

Podgląd wydruku arkusza

Drukowanie zaznaczonego bloku komórek arkusza, całego arkusza, wskazanego wykresu, całego skoroszytu. Ustalanie liczby kopii wydruku

Załączniki