Formatowanie

aplikacja

Liczby/daty

Formatowanie komórek zawierających liczby: wyświetlanie określonej liczby miejsc dziesiętnych, wprowadzenie lub pominięcie separatora grup tysięcy

Formatowanie komórek zawierających daty: kolejność i sposób wyświetlania dni, miesięcy i lat, formatowanie komórek zawierających liczby w celu wyświetlania symbolu waluty

Zapis walutowy

Formatowanie komórek zawierających liczbę w celu wyświetlenia postaci procentowej

Zapisy liczbowe

Zawartość komórek

Zmiana wyglądu zawartości komórki: krój i wielkość czcionki

grupa Czcionka

Formatowanie zawartości komórki: styl czcionki (kursywa), podkreślony, podkreślony podwójnie

Zastosowanie kolorów do zawartości komórek i wypełnianie tła komórki

Kopiowanie formatu komórki/bloku komórek do innej komórki lub bloku

Wyrównywanie, obramowanie komórek

Zawijanie tekstu w komórce, bloku komórek

grupa Wyrównanie

Wyrównanie zawartości komórki: poziome, pionowe. Ustawienie położenia zawartości komórki

Łączenie komórek i wyśrodkowanie tytułu w połączonych komórkach

Zastosowanie obramowania komórki lub bloku komórek: rodzaj, grubości linii

Załączniki