>

Reguły i funkcje

aplikacja

Reguły arytmetyczne

Stosowanie dobrych praktyk w tworzeniu reguł: kierowanie się odwołaniami do komórek w miejsce wpisywania liczb do reguł

Tworzenie reguł przy użyciu odwołań do komórek i operatorów arytmetycznych (dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia)

Rozpoznawanie i właściwa interpretacja podstawowych błędów związanych z użyciem reguł: #NAME?, #DIV/0!, #REF!

Znajomość adresowania względnego i bezwzględnego (absolutnego) przy tworzeniu reguł

Funkcje

Używanie funkcji sumowania, obliczanie średniej, wyznaczania minimum i maksimum, zliczania, liczenia niepustych, zaokrąglania

Używanie funkcji logicznej if (jeżeli) wybierającej jedną z dwóch możliwych wartości, z operatorem porównawczym =,>,<

Załączniki