Użycie aplikacji - ćwiczenia

 1. Utwórz folder na dokumenty.
 2. Przekopiuj do swojego folderu plik test.

Praca z arkuszami kalkulacyjnymi

Otwieranie, zamykanie aplikacji. Otwieranie, zamykanie skoroszytów (składających się z wielu arkuszy kalkulacyjnych).

 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny, zakończ pracę z nim.
 2. Otwórz i zamknij skoroszyt test.

Tworzenie nowego skoroszytu według domyślnego wzorca (szablonu).

 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny i zamknij skoroszyt.
 2. Utwórz nowy skoroszyt według domyślnego wzorca.

Zapisywanie skoroszytu na dysku w określonej lokalizacji. Zapisywanie skoroszytu pod inną nazwą.

 1. Zapisywanie skoroszytu na dysku w swoim folderze pod nazwą domyślną
 2. Zapisywanie skoroszytu na dysku w swoim folderze pod nazwą kopia

Zapisywanie skoroszytu jako pliku typu: szablon, plik tekstowy, z określonym rozszerzeniem, wersją.

 1. Zapisywanie skoroszytu na dysku w swoim folderze, jako szablon, pod nazwą szablon.
 2. Zapisywanie skoroszytu na dysku w swoim folderze, jako plik tekstowy, pod nazwą tekst.
 3. Zapisywanie skoroszytu na dysku w swoim folderze, we wcześniejszej wersji, pod nazwą wcześniejsza wersja.

Poruszanie się pomiędzy otwartymi skoroszytami.

 1. Otwórz kilka, dowolnych skoroszytów,
 2. Przećwicz poruszanie się pomiędzy otwartymi skoroszytami.

Udoskonalenie jakości i wydajności pracy

Ustawienie podstawowych opcji/preferencji w aplikacji: nazwa użytkownika, domyślny folder do operacji zapisywania, otwierania plików.

 1. Ustaw nazwę użytkownika i folder domyślny jako twój folder.
 2. Ustaw opcje zapisywania, otwierania dokumentów.

Wykorzystanie dostępnych funkcji Pomoc.

 1. Uruchom pomoc arkusza i znajdź tematy związane z nowościami arkusza kalkulacyjnego.
 2. Zapoznaj się tematami pomocy w witrynie internetowej.

Powiększanie widoku, wybór sposobu wyświetlania arkusza.

 1. Otwórz dowolny skoroszyt, zmień jego powiększenie - powiększ, pomniejsz.
 2. Przywróć ustawienia domyślne wyświetlania.

Wyświetlanie, ukrywanie pasków narzędzi. Odtworzenie, minimalizowanie wstążki.

 1. Ukryj wstążkę.
 2. Przywróć wyświetlanie wstążki.