Formatowanie arkusza - ćwiczenia

Ustawienia

Zmiana wielkości marginesów strony: górnego, dolnego, lewego i prawego.

 1. Zmień wielkość marginesów strony: górnego i dolnego na 2cmm, lewego i prawego na 1cm.

Zmiana orientacji strony: pionowa, pozioma. Zmiana rozmiaru papieru.

 1. Zmień orientacji strony na poziomą.
 2. Zmień rozmiaru papieru na A5.

Rozmieszczenie zawartości arkusza na określonej liczbie stron.

 1. Rozmieść zawartość arkusza na określonej liczbie stron.

Dodawanie, edycja, usuwanie tekstu nagłówka, stopki arkusza.

 1. Dodaj w nagłówku arkusza swoje dane.

Wstawianie i usuwanie do nagłówka i stopki numerowania stron, daty, czasu, nazwy pliku i arkusza.

 1. Dodaj w stopce arkusza numer stron, datę, czas, nazwę pliku.

Sprawdzenie i drukowanie

Sprawdzanie i poprawa arkusza pod względem rachunkowym i językowym.

 1. Sprawdź i popraw arkusz pod względem rachunkowym i językowym.

Włączanie i wyłączanie wyświetlania/drukowania linii siatki, wyświetlanie/drukowanie nagłówków kolumn i wierszy (adresów kolumn i wierszy)

 1. Włącz drukowanie linii siatki.
 2. Włącz drukowanie nagłówków kolumn i wierszy (adresów kolumn i wierszy).

Zastosowanie automatycznego powtarzania nagłówków kolumn i wierszy (adresów kolumn i wierszy) na każdej drukowanej stronie arkusza

 1. Zastosuj automatyczne powtarzanie nagłówków kolumn i wierszy (adresów kolumn i wierszy) na każdej drukowanej stronie arkusza

Podgląd wydruku arkusza.

 1. Włącz podgląd wydruku arkusza.

Drukowanie zaznaczonego bloku komórek arkusza, całego arkusza, wskazanego wykresu, całego skoroszytu. Ustalanie liczby kopii wydruku.

 1. Przejrzyj opcje wydruku (drukowanie zaznaczonego bloku komórek arkusza, całego arkusza, wskazanego wykresu, całego skoroszytu, ustalanie liczby kopii wydruku).
 2. Anuluj drukowanie