Formatowanie - ćwiczenia

Liczby/daty

Formatowanie komórek zawierających liczby: wyświetlanie określonej liczby miejsc dziesiętnych, wprowadzenie lub pominięcie separatora grup tysięcy.

 1. Wstaw liczbę wymierną, zmień format jej wyświetlania zwiększając ilość miejsc dziesiętnych.
 2. Wstaw liczbę wymierną, zmień format jej wyświetlania zwiększając ilość miejsc dziesiętnych.
 3. Wstaw liczbę (np. 1000), wprowadź separator grup tysięcy.
 4. Wstaw liczbę (np. 1 000), usuń separator grup tysięcy.

Formatowanie komórek zawierających daty: kolejność i sposób wyświetlania dni, miesięcy i lat, formatowanie komórek zawierających liczby w celu wyświetlania symbolu waluty.

 1. Wstaw bierzącą datę (Ctrl [;]) i zmień format jej wyświetlania
 2. Wstaw liczbę wymierną zmień format jej wyświetlania na walutowy

Formatowanie komórek zawierających liczbę w celu wyświetlenia postaci procentowej.

 1. Wstaw liczbę 100 i zmień format jej wyświetlania na procentowy.
 2. Wstaw liczbę 1% zmień format jej wyświetlania na ogólny.

Zawartość komórek

Zmiana wyglądu zawartości komórki: krój i wielkość czcionki.

 1. Zmień krój czcionki.
 2. Zmień wielkość czcionki.

Formatowanie zawartości komórki: styl czcionki (kursywa), podkreślony, podkreślony podwójnie

 1. Zmień styl czcionki - kursywa.
 2. Zmień styl czcionki - podkreślenie.
 3. Zmień styl czcionki - podkreślenie podwójne.

Zastosowanie kolorów do zawartości komórek i wypełnianie tła komórki.

 1. Zmień styl zawartości komórki - kolor.
 2. Zmień styl komórki - tło.

Kopiowanie formatu komórki/bloku komórek do innej komórki lub bloku

 1. Skopij format komórki do innej komórki.
 2. Skopij format bloku komórek do innego bloku komórek.

Wyrównywanie, obramowanie komórek

Zawijanie tekstu w komórce, bloku komórek.

 1. Zmień format komórki - zawijanie tekstu w komórce.

Wyrównanie zawartości komórki: poziome, pionowe. Ustawienie położenia zawartości komórki.

 1. Zmień wyrównanie zawartości komórki - poziome, pionowe.
 2. Zmień wyrównanie zawartości komórki - orientacja.

Łączenie komórek i wyśrodkowanie tytułu w połączonych komórkach

 1. Połącz i wyśrodkuj zakres komórek.

Zastosowanie obramowania komórki lub bloku komórek: rodzaj, grubości linii

 1. Sformatuj zakres komórek zmieniając rodzaj i grubości linii.