Reguły i funkcje 1 - zadania

Skopiuj i otwórz arkusz operatory

Operatory

W arkuszu Plan wykonaj ćwiczenia i zadania:

 1. Do komórki A14 wpisz funkcję:
  =A4
  i zatwierdź.
 2. Wskaż uchwyt kopiujący i przeciągnij do komórki A22 trzymając lewy przycisk myszy (kursor powinien mieć kształt czarnego krzyżyka).
 3. Uzupełnij funkcją czas trwania lekcji w zakresach A24:A32 i A34:A42.
 4. Zmień zawartość komórki A7 na tekst: 10.40 – 11.25 – zatwierdź i sprawdź zmiany.

W arkuszu Lista wykonaj ćwiczenia i zadania:

 1. Do komórki B2 wpisz funkcję:
  =D2&" "&E2
  i zatwierdź.
 2. Zaznacz komórkę B2 i wybierz funkcję Kopiuj.
 3. Zaznacz zakres B3:B19 wybierz funkcję Wklej
 4. Uzupełnij drugą tabelę

W arkuszu Frekwencja wykonaj ćwiczenia:

 1. W komórce Q5 wstaw funkcję:
  =B5+E5+H5+K5+N5
  i zaakceptuj klawiszem Enter.
 2. Skopiuj funkcję z komórki Q5 do komórek R5:S5.
 3. Sprawdź, że w komórce R5 otrzymasz funkcję =C5+F5+I5+L5+O5 i komórce S5 funkcję =D5+G5+J5+M5+P5 (przyrost adresu kolumny).
 4. Skopiuj komórki Q5:S5 do zakresu Q6:S44 (wykorzystaj zaznaczanie z klawiszem Shift).
 5. Sprawdź poprawność otrzymanych funkcji.
 6. W komórce B45 wstaw funkcjęk likając przycisk Autosumowania:
  =SUMA(B5:B44)
  i zaakceptuj zaznaczony zakres klawiszem Enter.
 7. Zaznacz komórkę B45 wskaż uchwyt wypełnienie i przeciągnij w prawo do komórki S45.
 8. W komórce B46 wstaw funkcję:
  =B45+C45
  i zatwierdź.
 9. Skopiuj funkcję z komórki B46 do komórek E46, H46, K46, N46, Q46 (wykorzystaj zaznaczanie z klawiszem Ctrl)

W arkuszu Zestawienie wykonaj ćwiczenia i zadania:

 1. Na podstawie arkusza Lista uzupełnij kolumnę tabeli Liczba uczniów w klasie.
 2. Uzupełnij kolumnę nieobecności uczniów na podstawie arkusza Frekwencja.
 3. Uzupełnij kolumnę razem.
 4. W kolumnie % obecności wyznacz frekwencję według podanego wzoru
 5. W wierszu Razem wstaw podsumowania kolumn operacją Autosumowania.