Komórki - ćwiczenia

Wprowadzenie, zaznaczenie

Zrozumienie faktu, iż pojedyncza komórka w arkuszu kalkulacyjnym powinna zawierać tylko pojedynczą daną (np. imię w jednej komórce, nazwisko w sąsiedniej komórce).

 1. Wykonaj listę składającą się z danych 10 osób (imiona, nazwiska) i liczby określającej wzrost

Stosowanie dobrych praktyk w tworzeniu list: unikanie pustych wierszy i kolumn w głównej części listy, wstawianie pustych wierszy w miejscu poprzedzającym podsumowanie wierszy, upewnienie się, że komórki obramowujące listę są puste.

 1. Dodaj podsumowanie wierszy

Wprowadzenie liczby, daty, tekstu do komórki.

 1. Wpisz do komórek liczby: 7; 7,5; 7%; 7zł; 7 000
 2. Wpisz do komórek daty: swoich urodzin; aktualną.
 3. Wpisz do komórek teksty: '7; 7.5; 2010.02.12

Zaznaczenie komórki, bloku sąsiednich komórek, bloku dowolnych komórek.

 1. Zaznacz komórkę E10.
 2. Zaznacz zakres komórek B2:F10 (od B2 do F10).
 3. Zaznacz komórki B2;F10 (B2 i F10) i zakresy B2:F10;G1:H5.

Edycja, sortowanie

Edytowanie zawartości komórki, modyfikacja istniejącej zawartości komórki

 1. Zastąp istniejącą zawartość komórki
 2. Zmodyfikuj istniejącą zawartość komórki

Użycie funkcji Cofnij i Ponów.

 1. Użyj funkcji Cofnij
 2. Użyj funkcji Ponów

Użycie funkcji Znajdź do znalezienia zawartości komórki/komórek w arkuszu.

 1. Użyj funkcji Znajdź do znalezienia zawartości komórki z określonym nazwiskiem

Użycie funkcji Zamień do zmiany zawartości komórki/komórek w arkuszu.

 1. Użyj funkcji Zamień do znalezienia i zmiany określonego nazwiska

Sortowanie bloku komórek według jednego kryterium, w porządku rosnącym lub malejącym dla danych liczbowych lub tekstowych.

 1. Przesortuj rosnąco listę według nazwiska, imienia
 2. Przesortuj malejąco listę według wzrostu

Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie

Kopiowanie zawartości komórki lub bloku komórek w obrębie jednego arkusza, wielu arkuszy jednego skoroszytu lub otwartych skoroszytów.

 1. Przekopiuj listę do dowolnej komórki Arkusza1
 2. Przekopiuj listę do Arkusza3 do komórki A1
 3. Przekopiuj listę do Arkusza3 do nowego skoroszytu

Automatyczne wypełnianie komórek danymi na podstawie zawartości sąsiednich komórek.

 1. Wypełnij 10 komórek poziomo nazwami kolejnych dni tygodnia.
 2. Wypełnij 10 komórek pionowo datami kolejnych wtorków.

Przenoszenie zawartości komórki, bloku komórek w obrębie arkusza, pomiędzy arkuszami jednego skoroszytu, pomiędzy skoroszytami.

 1. Przesuń listę w Arkusza3 do komórki E5
 2. Przesuń listę z Arkusza3 do komórki E5 nowego skoroszytu

Usuwanie zawartości komórek.

 1. Usuń listę z Arkusza3 nowego skoroszytu