Wykresy - ćwiczenia

Tworzenie

Tworzenie wykresów różnych typów na podstawie danych zawartych w arkuszu: wykres kolumnowy, słupkowy, liniowy, kołowy.

  A B C
1   Styczeń Luty
2 Obiady 310 280
3 Bilety 50 50
4 Telefon 30 30
5 Inne 150 200
 1. W Arkuszu1 utwórz tabelę:
 2. Dodaj w 7 wierszu podsumowanie.
 3. Utwórz wykresy na podstawie danych zawartych w arkuszu: wykres kolumnowy (stycznia), słupkowy (lutego), liniowy (porównawczy), kołowy (z podsumowania).

Zaznaczenie wykresu

 1. Zaznacz poszczególne wykresy, przeskaluj i rozmieść w arkuszu.

Zmiana rodzaju wykresu

 1. Skopiuj jeden z wykresów do Arkusza2
 2. Zmień rodzaj (typ) skopiowanego wykresu.

Przeniesienie, zmiana rodzaju, usunięcie wykresu.

 1. Przenieś wykres z Arkusza2 do Arkusza3.
 2. Zmień położenie przeniesionego wykresu - jako nowy arkusz.
 3. Zmień rodzaj  (podtyp) wykresu.
 4. Usuń wykres.

Edycja

Dodawanie, usuwanie, edycja tytułu wykresu.

 1. Usuń tytuł w wykresie słupkowym.
 2. Zmień tytuł w wykresie kolumnowym.
 3. Dodaj tytuł do wykresu liniowego.

Dodawanie etykiet z danymi do wykresu: wartości/liczby, procenty.

 1. Dodaj etykiety z danymi do wykresu kolumnowego: wartości/liczby.
 2. Dodaj etykiety z danymi do wykresu kołowego: procenty.

Zmiana koloru tła wykresu, koloru legendy.

 1. Zmień kolor tła wykresu liniowego.
 2. Zmień kolor legendy wykresu kołowego.

Zmiana kolorów kolumn, słupków, linii, wycinków koła w wykresie.

 1. Zmień kolor kolumn w wykresie kolumnowym.
 2. Zmień kolor słupków w wykresie słupkowym.
 3. Zmień kolor linii w wykresie liniowym.
 4. Zmień kolor wycinków koła w wykresie kołowym.

Zmiana rozmiaru i koloru czcionki w tytule wykresu, osiach wykresu, legendzie do wykresu.

 1. Zmień rozmiar i kolor czcionki w tytule, osiach i legendzie w wykresach.