akapity

Wykresy - zadania

Wykresy funkcji liczbo-liczbowych

W Arkuszu1 sporządź wykres funkcji: y=2x-3 dla x ∈ <-5;5> z dokładnością 1, według następujących kroków:

 1. Do komórki A1 wpisz: x
 2. Do komórki B1 wpisz: y=2x-3
 3. Do komórki A2 wpisz: -5
 4. Do komórki A3 wpisz: -4
 5. Zaznacz komórki A2 i A3; złap za uchwyt kopiujący i przeciągnij w dół aż otrzymasz 5
 6. Do komórki B2 wpisz: =2*A2-3
 7. Zaznacz komórkę B2; wskaż uchwyt kopiujący i przeciągnij do B12
 8. Zaznacz zakres A1:B12 i utwórz wykres z następującymi ustawieniami:
  Typ wykresu:  XY(Punktowy); podtyp - bez znaczników
  Źródło danych: Arkusz1!$A$1:$B$12
  Opcje wykresu: bez legendy
  Położenie wykresu: obiekt w arkuszu
 9. Sformatuj w następujący sposób wykres:
  0 1 x y y=2x-3

W kolejnych skoroszytach sporządź następujące wykresy funkcji:

 1. y=x23x+2
  dla x ∈ <-4;4> z dokładnością 0,5;
  wskazówka: x2 == x^2
 2. y=x3
  dla x ∈ <-2;2> z dokładnością 0,2;
 3. y=x1+2
  dla x ∈ <1;5> z dokładnością 0,2;
  wskazówka: x == x^0,5
 4. y=1x1+2
  dla x ∈ <-1;3> z dokładnością 0,1;
  wskazówka: wykasuj zawartość komórki z błędem #DZIEL/0! (komórka B12)
 5. Układ równań:
  { y=12x+1 y=x-1
  dla x ∈ <-10;10> z dokładnością 2;
  wskazówka: pierwszą funkcję umieść w kolumnie B a drugą w kolumnie C.
 6. y=|x|
  dla x ∈ <-10;10> z dokładnością 2;

Wykresy funkcji z parametrem

Sporządź wykres funkcji: y=ax+b dla x ∈ <-15;15> z dokładnością 3, według następujących kroków:

 1. Do komórki A1 wpisz: a=
 2. Do komórki A2 wpisz: b=
 3. Do komórki B1 wpisz: 1
 4. Do komórki B2 wpisz: 1
 5. Do komórki A4 wpisz: x
 6. Do komórki B4 wpisz: y=ax+b
 7. Do komórki A5 wpisz: -15
 8. Do komórki A6 wpisz: -12
 9. Zaznacz komórki A5 i A6; złap za uchwyt kopiujący i przeciągnij w dół aż otrzymasz 15
 10. Do komórki B5 wpisz: =$B$1*A5+$B$2
 11. Zaznacz komórkę B5; wskaż uchwyt kopiujący i przeciągnij do B15
 12. Zaznacz zakres A4:B15 i utwórz wykres z następującymi ustawieniami:
  Typ wykresu:  XY(Punktowy); podtyp - bez znaczników
  Opcje wykresu: bez legendy
  Położenie wykresu: obiekt w arkuszu
 13. Sformatuj wykres.

W kolejnych skoroszytach sporządź następujące wykresy funkcji:

 1. y=ax2+bx+c
  dla x ∈ <-4;4>; z dokładnością 0,5;
 2. y=ax+b
  dla x ∈ <1;5> z dokładnością 0,2;
 3. Układ równań:
  { y=ax+b y=cx+d
  x ∈ <-10;10> z dokładnością 2;

Linia trendu

Sporządź wykres funkcji liniowej i ustal jej wzór wiedząc że zawiera punkty (1,2) i (3,6) według następujących kroków:

 1. Do komórki A1 wpisz x
 2. Do komórki B1 wpisz y
 3. Do komórki A2 wpisz 1
 4. Do komórki B2 wpisz 2
 5. Do komórki A3 wpisz 3
 6. Do komórki B3 wpisz 6
 7. Z zakresu A1:B3 utwórz wykres punktowy (niepołaczony, bez legendy)
 8. Dodaj linię trendu (typu liniowego z opcją wyświetlania równania na wykresie)

Sporządź wykres funkcji kwadratowej i ustal jej wzór wiedząc że zawiera punkty (-1;1), (0;0) i (1;1).