Zarządzanie arkuszami - ćwiczenia

Wiersze i kolumny

Zaznaczanie wiersza, bloku sąsiednich wierszy, bloku dowolnych wierszy.

 1. Zaznacz wiersz.
 2. Zaznacz blok sąsiednich wierszy.
 3. Zaznacz blok dowolnych wierszy.
 4. Zaznacz blok sąsiednich wierszy z przewinięciem.

Zaznaczenie kolumny, bloku sąsiednich kolumn, bloku dowolnych kolumn.

 1. Zaznacz kolumnę.
 2. Zaznacz blok sąsiednich kolumn.
 3. Zaznacz blok dowolnych kolumn.
 4. Zaznacz cały arkusz.

Wstawianie, usuwanie wierszy i kolumn.

 1. Wstaw wiersz.
 2. Wstaw kolumnę.
 3. Usuń wiersz.
 4. Usuń kolumnę.

Zmiana szerokości kolumn, wysokości wierszy o określoną wielkość lub do optymalnej szerokości i wysokości.

 1. Zmień szerokość kolumny, wysokość wiersza.
 2. Zmień szerokość grupy kolumn, wysokość grupy wierszy.
 3. Zmień szerokości kolumn do optymalnej szerokości.
 4. Zmień wysokości wierszy do optymalnej wysokości.

Zamrożenie, odmrożenie tytułów wierszy i/lub kolumn.

 1. Zamroź tytuł wierszy i/lub kolumn.
 2. Odmroź tytuł wierszy i/lub kolumn.

Arkusze

Zamiana pomiędzy arkuszami.

 1. Zmień kolejność arkuszy.

Wstawianie nowego arkusza, usuwanie arkusza.

 1. Wstaw nowy arkusz.
 2. Usuń arkusz.

Stosowanie dobrych praktyk w nadawaniu nazw arkuszom: używanie odpowiednich nazw niosących znaczenie w miejsce akceptowania domyślnych nazw.

 1. Zmień nazwy arkuszy.

Kopiowanie, przesuwanie, zmiana nazwy arkusza wewnątrz jednego skoroszytu.

 1. Skopiuj i zmień nazwę arkusza.
 2. Przesuń arkusz.