Wykresy

aplikacja

Tworzenie

Tworzenie wykresów różnych typów na podstawie danych zawartych w arkuszu: wykres kolumnowy, słupkowy, liniowy, kołowy

Zaznaczenie wykresu

Zmiana rodzaju wykresu

Przeniesienie, zmiana rodzaju, usunięcie wykresu

Edycja

Dodawanie, usuwanie, edycja tytułu wykresu

Dodawanie etykiet z danymi do wykresu: wartości/liczby, procenty

Zmiana koloru tła wykresu, koloru legendy

Zmiana kolorów kolumn, słupków, linii, wycinków koła w wykresie

Zmiana rozmiaru i koloru czcionki w tytule wykresu, osiach wykresu, legendzie do wykresu

Załączniki