Zarządzanie arkuszami

aplikacja

Wiersze i kolumny

Zaznaczanie wiersza, bloku sąsiednich wierszy, bloku dowolnych wierszy

Zaznaczenie kolumny, bloku sąsiednich kolumn, bloku dowolnych kolumn.

Wstawianie, usuwanie wierszy i kolumn.

grupa komorki

Zmiana szerokości kolumn, wysokości wierszy o określoną wielkość lub do optymalnej szerokości i wysokości

Zamrożenie, odmrożenie tytułów wierszy i/lub kolumn

grupa okno

Arkusze

Zamiana pomiędzy arkuszami

Wstawianie nowego arkusza, usuwanie arkusza

Stosowanie dobrych praktyk w nadawaniu nazw arkuszom: używanie odpowiednich nazw niosących znaczenie w miejsce akceptowania domyślnych nazw

Kopiowanie, przesuwanie, zmiana nazwy arkusza wewnątrz jednego skoroszytu

Załączniki