Przykładowy edytor

Konstruuj obwód dla tej tabeli prawdy:
XYGH
1010
0110
1101
0000