Przykład wykonywania ćwiczeń - losowy

Konstruuj obwód dla tej tabeli prawdy:
XYW
100
010
111
000