Przykład wykonywania ćwiczeń

Konstruuj i sprawdź obwód dla tej tabeli prawdy:
XYG
101
011
111
000