Przykład wykonywania ćwiczeń

Konstruuj i sprawdź obwód dla tej tabeli prawdy:
XYG
100
010
111
000