plotkarka.eu/php

logo php Obsługa formularzy

Copyright © Radosław Kowaluk 2009-2013

logo php Obsługa formularzy

Metody przesyłania

Metoda get

Odczytywanie wartości

Metoda post

Sprawdzenie poprawności

Korekta danych

Mechanizm PostBack

Wykaz źródeł