Listy w CSS

Karta pracy 2016/2017

Adres:
http://plotkarka.eu/KP/css-lists-3.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Formatowanie list i wyliczeń

Czynności wstępne

Utwórz plik css-text-decor-3.html z podstawową strukturą strony WWW w standardzie HTML5.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <title>Listy i wyliczenia</title>
 <meta charset="utf-8"/>
 <style>

 </style>
 </head>
 <body>

 </body>
</html>

Typ listy1

W elemencie style dodaj kod.

ul {
list-style-type: circle;
}

W elemencie body dodaj kod.

<ul>
 <li>pozycja listy</li>
 <li>pozycja listy</li>
 <li>pozycja listy</li>
</ul>

Zapisz zmiany i odśwież podgląd. Przetestuj różne style listy.

Punktor graficzny2

W edytorze grafiki utwórz własny graficzny znak wypunktowania o wielkości 10 na 10 pikseli. Zapisz go w formacie GIF pod nazwą punktor.gif.
W elemencie style dodaj kod.

ol { 
list-style-image: url(punktor.gif);
}

W elemencie body dodaj kod.

<ol>
 <li>pozycja listy</li>
 <li>pozycja listy</li>
 <li>pozycja listy</li>
</ol>

Zapisz zmiany i odśwież podgląd.

Pozycja znaku listy3

W elemencie style dodaj kod.

ol {
list-style-image: url(punktor.gif);
list-style-position: outside;
}

Zapisz zmiany i odśwież podgląd. Dodaj w akapitach lity dłuższy fragment tekstu.

Styl listy4

W elemencie style dodaj kod.

ol ul {
list-style: square inside;
}

W elemencie body dodaj kod.

<ol>
 <li>pozycja listy
 <ul>
  <li>pozycja listy</li>
  <li>pozycja listy</li>
 </ul>
 </li>
</ol>

Zapisz zmiany i odśwież podgląd.

Wgrywanie plików na serwer

Umieść plik css-lists-3.html na serwerze po sprawdzeniu kodu lub wykonaj ćwiczenia zaawansowane.


 1. Reguła {list-style-type:} – definiuje list-style-type (typ), pozycje znaku i/lub punktor graficzny wyliczenia. Typ wyliczenia może przyjmować wartość: disc (kropki), none (brak), square (kwadraty), circle (kółka), decimal (liczby naturalne), decimal-leading-zero (liczby z początkowym zerem), lower-greek (małe litery greckie), lower-latin (małe litery łacińskie), upper-latin (duże litery łacińskie), lower-alpha (litery), upper-alpha (wielkie litery), lower-roman (litery rzymskie), upper-roman (wielkie litery rzymskie).
 2. Reguła {list-style-image:} – definiuje punktor graficzny wyliczenia. Wartość jest równa url() pliku punktora.
 3. Reguła {list-style-position:} – definiuje pozycje znaku wyliczenia Wartość może być równa: outside (wypunktowanie na zewnątrz listy) lub inside (wypunktowanie wewnątrz listy).
 4. Reguła {list-style:} – definiuje list-style-type (typ), pozycje znaku i/lub punktor graficzny wyliczenia.

Formatowanie zaawansowane

Autonumerowanie elementów

W elemencie style dodaj kod.

body {
counter-reset: chapter;
}
h1:before {
content: "Chapter " counter(chapter) ". ";
counter-increment: chapter;
}
h1 {
counter-reset: section;
}
h2:before {
content: counter(chapter) "." counter(section) " ";
counter-increment: section;
}

W elemencie body dodaj kod.

<h1>pozycja listy</h1>
<h2>pozycja listy</h2>
<h2>pozycja listy</h2>

Wgrywanie plików na serwer

Umieść plik css-lists-3.html na serwerze po sprawdzeniu kodu.


 1. Reguła {content:} – definiuje zawartość.
 2. Reguła {counter-reset:} – definiuje resetuje licznik numerowania.
 3. Reguła {counter-increment:} – definiuje przyrost licznika numerowania.