Linebox

Karta pracy 2018/2019

Adres:
http://plotkarka.eu/KP/css3-linebox.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Model formatowania liniowego

Czynności wstępne

Utwórz plik css3-linebox.html z podstawową strukturą strony WWW w standardzie HTML5.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Model formatowania liniowego</title>
  <meta charset="utf-8"/>
  <style>

  </style>
 </head>
 <body>

 </body>
</html>

Interlinia1

W elemencie style dodaj kod.

p {
line-height: 1;
}

W elemencie body dodaj kod.

<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed,
lacinia in, mi. 
</p>

Zapisz zmiany i odśwież podgląd.

Wyrównywanie w pionie2

Wgrywanie plików na serwer

Umieść plik css3-linebox.htmlna serwerze po sprawdzeniu poprawności.

Zadanie

Zastosuj poznane wiadomości w swojej witrynie.


  1. Reguła {line-height:} – definiuje interlinię. Wartością może być: normal (standardowa), liczba, procent.
  2. Reguła {vertical-align:} – definiuje wyrównywanie w pionie. Wartością może być: baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom, liczba, procent.