Konwencje leksykalne

Karta pracy 2017/2018

Adres:
http://plotkarka.eu/KP/konwencje_leksykalne.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Komentarze

 

W swoim folderze roboczym utwórz dokument konwencje_leksykalne.html (wykorzystaj metodę kopiuj-wklej) zawierający następujący kod:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8"/>
 <title>Konwencje leksykalne</title>
 </head>
 <body>

 </body>
</html>

Komentarz jednolinijkowy1

W elemencie body dopisz kod:

<script>
alert("Test")
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie body dopisz kod:

<script>
//alert("Test")
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Komentarz wielolinijkowy2

W elemencie body dopisz kod:

<script>
alert("Test1")
alert("Test2")
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie body dopisz kod:

<script>
/*
alert("Test1")
alert("Test2")
*/
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Identyfikatory

Nazwy zmiennych3

W elemencie body dopisz kod:

<script>
zmienna=prompt()
alert(zmienna)
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie script zmień kod:

<script>
zmienna1=prompt()
alert(zmienna1)
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie script zmień kod:

<script>
$zmienna1=prompt()
alert($zmienna1)
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie script zmień kod:

<script>
_zmienna1=prompt()
alert(_zmienna1)
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.


 1. Symbol // to umieszczany na początku linii znak definiujący komentarz jednolinijkowy.
  // tekst
  tekst opjonalny tekst komentarza lub kod.
 2. Symbole /* i */ to umieszczane na początku i końcu linii znaki definiujące komentarz wielolinijkowy.
  /* tekst */
  tekst opjonalny tekst komentarza lub kod.
 3. Identyfikator - np. nazwa zmiennej, musi zaczynać się literą, podkreśleniem (_) lub znakiem dolara ($); kolejne znaki mogą być cyframi (0-9). Ponieważ JavaScript rozróżnia duże/małe litery, litery oznaczają znaki od "A"do "Z" (duże litery) oraz znaki od "a" do "z" (małe litery); bez znaków narodowych. Identyfikatory nie mogą być słowami zarezerwowanymi.

Literały

Łańcuchy i liczby 1

W elemencie body dopisz kod:

<script>
zmienna=prompt("Wpisz tekst")
alert(zmienna)
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie body dopisz kod:

<script>
zmienna=prompt("Wpisz tekst", 1.5)
alert(zmienna)
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Znaki specjalne 2

W elemencie body dopisz kod:

<script>
zmienna=prompt("Wpisz\ntekst", 1.5)
alert(zmienna)
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Umieść pliki ćwiczeniowe na na serwerze.


 1. Literał - jednostka leksykalna reprezentująca wartość wpisaną bezpośrednio w kod programu (literały logiczne, łańcuchowe, liczbowe...). Uwaga: separatorem dziesiętnym jest kropka.(więcej). Mogą wystąpić znaki specjalne.
 2. Znaki specjalne
  \n
  znak specjalny zakończenia linii