Konwersja typów

Karta pracy 2017/2018

Adres:
http://plotkarka.eu/KP/konwersja_typow.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Konwersja typów ECMAScript

W swoim folderze roboczym utwórz dokument typy.html (wykorzystaj pliki szablonów, metodę kopiuj-wklej) zawierający następujący kod:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8"/>
 <title>Konwersja typów</title>
 </head>
 <body>

 </body>
</html>

Konwersja1 z typu tekstowego na typ liczbowy2

W elemencie body dopisz kod:

<script>
document.write(typeof "1")
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie body dopisz kod:

<script>
document.write(typeof ("1"*1))
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Konwersja z typu liczbowego na typ tekstowy3

W elemencie body dopisz kod:

<script>
document.write(typeof 1)
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie body dopisz kod:

<script>
document.write(typeof (1+""))
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.


 1. Konwersja typów w języku ECMAScript jest wykonywana automatycznie na podstawie tablic konwersji.
 2. Konwersja z typu tekstowego na typ numeryczny może być wykonana za pomocą mnożenia przez 1 (jako element neutralny tego działania nie będzie zmieniał wartości).
 3. Konwersja z typu numerycznego na typ tekstowy wykonana jest automatycznie po dodaniu dowolnego tekstu. Dodanie łańcucha "" lub '' nie zmienia wartości.

Typy elementów

Konwersja na typ liczbowy zawartości elementu input typu tekstowego1

W elemencie body, przed elementem script, dopisz kod:

<input type="text" value="1" id="input1"/>

W elemencie script dopisz kod:

document.write(typeof input1.value)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie script dopisz kod:

document.write(typeof (input1.value*1))

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Konwersja na typ liczbowy wartości elementu input, typu liczbowego2

W elemencie body, przed elementem script, dopisz kod:

<input type="number" value="1" id="input2"/>

W elemencie script dopisz kod:

document.write(typeof input2.value)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie script dopisz kod:

document.write(typeof parseInt(input1.value))

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Konwersja typu zawartości dowolnego elementu3

W elemencie body, przed elementem script, dopisz kod:

<p id="p1">
1.5
</p>

W elemencie script dopisz kod:

document.write(typeof p1.innerHTML)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie script dopisz kod:

document.write(typeof p1.innerHTML*1)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Inne

Konwersja zawartości pola okienka metody prompt()4

W elemencie script dopisz kod:

alert(typeof prompt("Wpisz liczbę"))

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie script dopisz kod:

alert(typeof prompt("Wpisz liczbę")*1)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Wgrywanie plików na serwer

Umieść pliki ćwiczeniowe na na serwerze.


 1. Metoda <script>parseInt() - konwertuje argument na typ liczbowy, całkowity. Dla liczb zmiennoprzecinkowych można zastosować metodę <script>parseFloat().
  parseInt(s, r);
  s - łańcuch znaków zawierający wartość do przetworzenia.
  r - liczba typu integer określająca podstawę powyższego łańcucha (np. 2 - system dwójkowy, 10 - system dziesiętny)