Programy

Karta pracy 2017/2018

Adres:
http://plotkarka.eu/KP/instrukcje.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Programy

Typy

W swoim folderze roboczym utwórz dokument programy.html (wykorzystaj pliki szablonów, metodę kopiuj-wklej) zawierający następujący kod:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8"/>
 <title>Program</title>
 </head>
 <body>

 </body>
</html>

Definiawanie bibliotek1

W elemencie body dopisz kod:

<script src="biblioteka.js"></script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.


 1. Instrukcja <script>function - deklaruje funkcję z określonymi parametrami.
  function nazwa([argument] [, arg.] [..., arg.]) {
    instrukcje
  }

Zadanie

Proste działania3

Cechy dla pliku haslo.html:

Wgrywanie plików na serwer

Umieść pliki ćwiczeniowe na na serwerze.


 1. Zdarzenie <script>onclick - właściwość onclick zwraca kod obsługi zdarzenia onClick w bieżącym elemencie.
  element.onclick = refDoFunkcji;
  gdzie refDoFunkcji to nazwa funkcji zadeklarowanej gdzie indziej bądź wyrażenie funkcyjne.
 2. Zdarzenie <script>onload - uchwyt zdarzenia dla zdarzenia wczytywania okna (window).
  window.onload = funcRef;
  gdzie funcRef jest funkcją uchwytu.
 3. http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/10/e14-01-1501.html