Typy

Karta pracy 2017/2018

Adres:
http://plotkarka.eu/KP/typy.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Typy ECMAScript

Typy1

W swoim folderze roboczym utwórz dokument typy.html (wykorzystaj metodę kopiuj-wklej) zawierający następujący kod:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8"/>
 <title>Typy</title>
 </head>
 <body>

 </body>
</html>

Sprawdzanie typu2, typ niezdefiniowany3

W elemencie body dopisz kod:

<script>
document.write(typeof x)
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Typ logiczny4

W elemencie script dopisz kod:

document.write(typeof true)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Typ tekstowy5

W elemencie script dopisz kod:

document.write(typeof "tekst")

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Typ liczbowy6

W elemencie script dopisz kod:

document.write(typeof 1)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Typ obiektowy7

W elemencie script dopisz kod:

document.write(typeof [])

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Typ zmiennej8

W elemencie script dopisz kod:

x=1
document.write(typeof x)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Typ Null9


 1. Typ - opis rodzaju, struktury i zakresu wartości, jakie może przyjmować dany literał, zmienna, stała, argument, wynik lub wartość funkcji. Typami języka ECMAScript są: Undefined, Null, Boolean, String, Symbol, Number i Object.
 2. Operator <script>typeof - zwraca typ argumentu.
  typeof argument
  argument jest łańcuchem znaków, zmienną, słowem kluczowym lub obiektem, którego typ ma zostać zwrócony.
 3. Typ Undefined - niezdefiniowany - ma jedną wartość: undefined. Zmienna, której nie została przypisana wartość ma typ Undefined.
 4. Typ Boolean - logiczny - ma wartości: true i false. Odpowiednio są to wartości logiczne prawda i fałsz.
 5. Typ String - łańcuchowy - ciągi znaków umieszczone w cudzysłowiu "" lub ''.
 6. Typ Number - numeryczny - liczby w różnych notacjach np. 1, -1, 1.1, 0x1, 1E1, 1e-1 oraz NaN i Infinity.
 7. Typ Object - obiektowy - literały [], {}, //; funkcje np. Array(), Object(); this.
 8. Typ zmiennej - zmienna przyjmuje typ po przypisaniu wartości.
 9. Typ Null - pusty - nie ma wartoci

Typy elementów

Typ wartości elementu input, typu tekstowego1

W elemencie body, przed elementem script, dopisz kod:

<input type="text" value="tekst" id="input1"/>

W elemencie script dopisz kod:

document.write(typeof input1.value)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Typ wartości elementu input, typu liczbowego2

W elemencie body, przed elementem script, dopisz kod:

<input type="number" value="1" id="input2"/>

W elemencie script dopisz kod:

document.write(typeof input2.value)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Typ zawartości dowolnego elementu3

W elemencie body, przed elementem script, dopisz kod:

<p id="p1">
test2
</p>

W elemencie script dopisz kod:

document.write(typeof p1.innerHTML)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Inne

Pole okienka metody prompt()4

W elemencie script dopisz kod:

alert(typeof prompt("Wpisz tekst"))

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Umieść pliki ćwiczeniowe na na serwerze.


 1. Element <input type="text"> - pole tekstowe - typ String.
 2. Element <input type="number"> - pole liczbowe - typ String.
 3. Zawartość elementu <script>element.innerHTML - typ String.
 4. Metoda <script>prompt() - zwraca typ String.