Wyrażenia JavaScript

Karta pracy 2020/2021

Adres:
http://plotkarka.eu/KP/wyrazenia.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Operatory ECMAScript

W swoim folderze roboczym utwórz dokument wyrazenia.html (wykorzystaj pliki szablonów, metodę kopiuj-wklej) zawierający następujący kod:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8"/>
 <title>Wyrażenia</title>
 </head>
 <body>

 </body>
</html>

Operatory arytmetyczne1

W elemencie body dopisz kod:

<script>
document.write(2+2)
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie script dopisz kod:

document.write(2+"2")

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie script dopisz kod:

document.write(2*2)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie script dopisz kod:

document.write(2/2)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie script dopisz kod:

document.write(2**2)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie script dopisz kod:

document.write(2%2)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie script dopisz kod:

document.write(2++)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie script dopisz kod:

document.write(2--)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Operatory przypisania2

W elemencie script dopisz kod:

x=20
document.write(x)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie script dopisz kod:

x+=20
document.write(x)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Operator warunkowy3 i operatory relacji4

W elemencie script dopisz kod:

document.write(1>0 ? prawda : fałsz)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie script dopisz kod:

document.write(1<0 ? prawda : fałsz)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Operatory logiczne5 i nawiasy6

W elemencie script dopisz kod:

document.write((1>0 && 1<0) ? prawda : fałsz)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

W elemencie script dopisz kod:

document.write((1>0 || 1<0) ? prawda : fałsz)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.


 1. Operatory arytmetyczne ECMAScript:
  Dodawanie (+)
  Operator dodawania zwraca sumę argumentów lub jeśli chociaż jeden argument był łańcuchem znaków, ich konkatenacje.
  Odejmowanie (-)
  Operator odejmowania zwraca różnicę między odjemną, a odjemnikiem.
  Mnożenie (*)
  Operator mnożenia zwraca iloczyn czynników.
  Dzielenie (/)
  Operator dzielenia zwraca iloraz.
  Potęgowanie (**)
  Operator potęgowania zwraca potęgi liczby.
  Dzielenie modulo (%)
  Operator modulo zwraca resztę z dzielenia pierwszej liczby przez drugą.
  Inkrementacja (++)
  Operator inkrementacji zwiększa o 1 argument i zwraca taką wartość.
  Dekrementacja (--)
  Operator dekrementacji zmniejsza o 1 argument i zwraca taką wartość.
 2. Operatory przypisania:
  podstawowy (=), mieszane (+=), (*=), (-=), (/=)
  np. x+=y <=> x=x+y
 3. Operator warunkowy:
  x ? y : z
  jeśli x jest 1 zwraca y, a jeśli x jest 0 zwraca z
 4. Operatory porównania:
  równe (==), większe (>), mniejsze (<), większe lub równe (>=), mniejsze lub równe (<=)
  Zwraca wartość logiczną 0 lub 1 zależną od tego, czy wartość porównania jest fałszywa czy prawdziwa.
 5. Operatory logiczne:
  i (&&), lub(||)

Literały

Tablice1

W elemencie body dopisz kod:

<script>
tablica = [1, 2, 3, 4]
document.write(tablica[1])
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Obiekty2

W elemencie body dopisz kod:

<script>
obiekt = { q: 1, w: 2, e: 3, r:4 }
document.write(obiekt.w)
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Zadanie

Napisz skrypt Jaka to liczba?3. Kod osadź w stronie internetowej.

Jaka to liczba? - powinno wyświetlać się okno dialogowe z poleceniem "Podaj liczbę całkowitą", a po wpisaniu i zatwierdzeniu liczby powinna pojawić się informacja "Liczba X jest dodatnia" lub "Liczba X jest ujemna" "Liczba X to zero" (w miejscu X powinna wyświetlić się wartość podanej w oknie dialogowym liczby)

Zapoznaj się z przykładowym rozwiązaniem.

Umieść pliki ćwiczeniowe na na serwerze.


 1. Nawiasy [ ] - tablica.
 2. Nawiasy { } - obiekt.
 3. Nawiasy ( ) - zmieniają kolejność działań.
 4. Interaktywne rozwiązanie i pełna treść arkusza
  http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/e14-1405-07.html