Zdarzenia i skrypty

Karta pracy 2017/2018

Adres:
plotkarka.eu/KP/zdarzenia.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Atrybuty zdarzeń

 

W swoim folderze roboczym utwórz dokument zdarzenia.html (wykorzystaj plik szablonu i metodę kopiuj-wklej):

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <title>Zdarzenia i skrypty</title>
 </head>
 <body>

 </body>
</html>

Pojedyncze kliknięcie1 i zmiana atrybutu bieżącego elementu2

W źródle pliku, w elemencie body dopisz kod.

 <body>
 <input type="button" value="test 1"
  onclick="value='element kliknięty'">
 <br/>
 </body> 

Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce. Przetestuj skrypt.

Wskazanie  elementu3

W źródle pliku, w elemencie body dopisz kod.

 <br/>
 <input type="button" value="test 2"
  onmouseover="value='element wskazany'">
 <br/>
 </body>

Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce. Przetestuj skrypt.

Opuszczenie elementu4

W źródle pliku, w znaczniku input dopisz kod.

 <input type="button" value="test 2"
  onmouseover="value='element wskazany'"
  onmouseout="value='element niewskazany'">

Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce. Przetestuj skrypt.

Aktywacja elementu5

W źródle pliku, w elemencie body dopisz kod.

 <br/>
 <input type="text" value="test 3"
  onfocus="value='element aktywny'">
 <br/>
 </body>

Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce. Przetestuj skrypt.

Dezaktywacji elementu6

W źródle pliku, w znaczniku input dopisz kod.

 <input type="text" value="test 3"
  onfocus="value='element aktywny'"
  onblur="value='element nieaktywny'">

Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce. Przetestuj skrypt.

Naciśnięcie klawisza  elementu7

W źródle pliku, w elemencie body dopisz kod.

 <br/>
 <input type="text" value="test 4"
  onkeypress="value='naciśnięto klawisz'">
 <br/>
 </body>

Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce. Przetestuj skrypt.

Modyfikacja  elementu8

W źródle pliku, w elemencie body dopisz kod.

 <br/>
 <input type="text" value="test 5"
  onchange="value='zmieniono tekst'">
 <br/>
 </body>

Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce. Przetestuj skrypt.

Wczytanie strony9, okno komunikatu10

W źródle pliku, w znaczniku body dopisz kod.

 <body onload="alert('Test 6')">

Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce. Przetestuj skrypt.

Wgrywanie plików na serwer

Umieść pliki ćwiczeniowe na serwerze po sprawdzeniu poprawności.


 1. Atrybut onclick - definiuje zdarzenie po kliknięciu w element.
 2. Wartością atrybutów zdarzeń jest skrypt. Skrypt zmiany atrybutu bieżącego elementu: zdarzenie="atrybut='nowa wartość'"
 3. Atrybut onmouseover - zdarzenie wskazania kursorem na element.
 4. Atrybut onmouseout - zdarzenie opuszczenia kursora z elementu.
 5. Atrybut onfocus - zdarzenie aktywowania elementu.
 6. Atrybut onblur - zdarzenie dezaktywowania elementu.
 7. Atrybut onkeypress - zdarzenie naciśnięcia klawisza dla elementu.
 8. Atrybut onchange - zdarzenie zmiany, modyfikacji elementu.
 9. Atrybut onload - definiuje zdarzenie wczytania strony.
 10. Metoda alert() - wywołanie okna komunikatu z tekstem określonym jako argument.

Zdarzenia zaawansowane

Podwójne kliknięcie1

W źródle pliku, w elemencie body dopisz kod.

 <br/>
 <input type="button" value="test 10"
  ondblclick="value='element kliknięty'">
 <br>
 </body> 

Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce. Przetestuj skrypt.

Poruszenie kursorem nad elementem2

W źródle pliku, w elemencie body dopisz kod.

 <br/>
 <input type="button" value="test 11"
  onmousemove="value='element wskazany'">
 <br/>
 </body>

Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce. Przetestuj skrypt.

Wciśnięcia przycisku elementu3

W źródle pliku, w elemencie body dopisz kod.

 <br/>
 <input type="text" value="test 12"
  onmousedown="value='wciśnięto przycisk'">
 <br/>
 </body>

Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce. Przetestuj skrypt.

Puszczenie przycisku elementu4

W źródle pliku, w znaczniku input dopisz kod.

 <input type="text" value="test 12"
  onmousedown="value='wciśnięto przycisk'"
  onmouseout="value='puszczono puszczono'">

Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce. Przetestuj skrypt.

Wciśnięcia klawisza elementu5

W źródle pliku, w elemencie body dopisz kod.

 <br/>
 <input type="text" value="test 13"
  onkeydown="value='wciśnięto klawisz'">
 <br/>
 </body>

Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce. Przetestuj skrypt.

Puszczenie klawisza elementu6

W źródle pliku, w znaczniku input dopisz kod.

 <input type="text value="test 13"
  onkeydown="value='wciśnięto klawisz'"
  onkeyup="value='puszczono klawisz'">

Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce. Przetestuj skrypt.

Zaznaczenie zawartości pola formularza7

W źródle pliku, w elemencie body dopisz kod.

 <br/>
 <form> 
  <textarea onselect="alert('Zaznaczono tekst')">
  test 14
  </textarea>
  <input type="submit" value="wyślij">
 </form>

Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce. Przetestuj skrypt.

Wysłanie formularza8

W źródle pliku, w znaczniku form dopisz kod.

 <form onsubmit="alert('wysłano formularz')">

Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce. Przetestuj skrypt.

Opuszczenie strony9

W źródle pliku, w znaczniku body dopisz kod.

 <body onload="alert('Test 6')"
  onunload="alert('Test 15')">

Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce. Przetestuj skrypt.

Skrypt strony

Skrypt strony10, język programowania11

W źródle pliku, w elemencie head dopisz kod. Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce.

 <title>Zdarzenia i skrypty</title>
 <script>
  alert("Ta strona nie używa ciasteczek")
 </script>
 </head>

Tekst alternatywny12

W źródle pliku, w elemencie head dopisz kod. Zapisz dokument i otwórz go w przeglądarce.

 </script>
 <noscript>
Ta strona nie obsługuje skryptów
 </noscript>
 </head>

Wgrywanie plików na serwer

Umieść pliki ćwiczeniowe na serwerze po sprawdzeniu poprawności.

Nowe elementy w HTML5 12


 1. Atrybut ondblclick - zdarzenie po podwójnym kliknięciu w element.
 2. Atrybut onmousemove - zdarzenie poruszenia kursorem nad elementem.
 3. Atrybut onmousedown - zdarzenie przycisku myszy przy aktywnym elemencie..
 4. Atrybut onmouseout - zdarzenie puszczenia przycisku myszy.
 5. Atrybut onkeydown - zdarzenie naciśnięcia klawisza dla elementu.
 6. Atrybut onkeyup - zdarzenie puszczenia klawisza.
 7. Atrybut onselect - zdarzenie zaznaczenia tekstu w polu formularza.
 8. Atrybut onsubmit - zdarzenie wysyłania formularza.
 9. Atrybut onunload - zdarzenie przejścia na inną stronę.
 10. Element <script> - zawiera kod skryptu w języku programowania wskazanym w atrybucie type.
 11. Użyty zapis, wprowadzony w HTML 5 jest formą skróconą kodu: <script type="text/javascript">, W przypadku użycia języka skryptowego, innego niż javascript, należy określić jego nazwę w atrybucie type.
 12. Element <noscript> - zawiera kod lub tekst alternatywny skryptu.
 13. Elementy: <canvas>, <template>,