Orientacja urządzenia

Plansza interaktywna maj 2020

URL:
https://www.plotkarka.eu/PI/orientation-event/
Autor:
Radosław Kowaluk

Wstęp

Wymagany jest żyroskop.

Wykrywanie zmian orientacji

alpha

Kąt obrotu wokół osi Z nazwano alfą. Przedział wartości to od 0 do 360 stopni [0, 360).

Przykład 5: Kalibracja

alpha

beta

Kąt obrotu wokół osi X nazwano betą. Przedział wartości to od -180 do 180 stopni [-180, 180).

beta

gamma

Kąt obrotu wokół osi Y nazwano gammą. Przedział wartości to od -90 do 90 stopni [-90, 90).

Przykład zastosowania: Poziomnica

gamma


[DeviceOrientationEvent]
DeviceOrientation Event Specification,
W3C Working Draft, 16 April 2019,
URL: https://www.w3.org/TR/orientation-event/