Przespis

Walidacja kodu HTML (poprzez wprowadzenie kodu)

  1. Do sprawdzenia kodu wykorzystamy aplikację W3C ze strony https://validator.w3.org/.
  2. Wybieramy Validate by Direct Input (Sprawdź poprawność przez bezpośrednie wprowadzenie).
  3. Wpisujemy lub wklejamy kod i zatwierdzamy przyciskiem Check (Sprawdź).
  4. Aktualnie aplikacja wykorzystuje Nu Html Checker ze strony https://validator.w3.org/nu/.
  5. Kod jest poprawny. Brakuje zalecanego atrybutu lang o czym jesteśmy poinformowani ostrzeżeniem.
  6. https://www.youtube.com/embed/r6nVO7hFLMw

Zadanie

Napisz podstawowy kod strony internetowej i sprawdź jej poprawność.