Nu Html Checker

To narzędzie jest ciągłym eksperymentem w zakresie lepszego sprawdzania HTML, a jego zachowanie może ulec zmianie

Gotowy do sprawdzenia

 1. W przeglądarce wpisujemy adres https://validator.w3.org/nu/
 2. W polu Check by z opcją adress wpisujemy adres pliku HTML
 3. Zatwierdzamy przyciskiem Check
 4. Otrzymujemy informację o błędach i/lub ostrzeżeniach
 5. Zmieniamy opcję pola Check by na file upload
 6. Naciskamy przycisk Przeglądaj... i odnajdujemy plik HTML
 7. Zatwierdzamy przyciskiem Check
 8. Otrzymujemy informację o błędach i/lub ostrzeżeniach
 9. Zmieniamy opcję pola Check by na text input
 10. Wpisujemy kod HTML
 11. Zatwierdzamy przyciskiem Check
 12. Otrzymujemy informację o błędach i/lub ostrzeżeniach

 1. Enter the address https://validator.w3.org/nu/ in the browser
 2. In the Check by by field with the address option, enter the address of the HTML file
 3. Confirm by pressing the Check button
 4. We receive information about errors and / or warnings
 5. We change the Check by field option to file upload
 6. We press the Browse/Przeglądaj... button and we find the HTML file
 7. Confirm by pressing the Check button
 8. We receive information about errors and / or warnings
 9. We change the Check by field option to text input
 10. Enter the HTML code
 11. Confirm by pressing the Check button
 12. We receive information about errors and / or warnings