Reklama Apple - "Rok 1984"

Tłumaczenie reklamy:

Dzisiaj świętujemy pierwszą wspaniałą rocznicę dyrektyw dotyczących oczyszczania informacji.
Stworzyliśmy, po raz pierwszy w całej historii, ogród czystej ideologii, w którym każdy pracownik może zakwitnąć, zabezpieczyć się przed szkodnikami, mającymi sprzeczne myśli.
Nasze Zjednoczenie Myśli są najpotężniejszą bronią niż jakakolwiek flota czy armia na ziemi.
Jesteśmy jednym narodem, z jedną wolą, jednym postanowieniem, jedną przyczyną.
Nasi wrogowie będą rozmawiać na śmierć, a my pogrzebiemy ich własnym zamętem.
Zwyciężymy!
24 stycznia, Apple Computer przedstawi Macintosh. Dlaczego rok 1984 nie będzie jak Rok "1984"


Tekst oryginalny reklamy z 1984 roku:

Today, we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives.
We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests purveying contradictory thoughts.
Our Unification of Thought is more powerful a weapon than any fleet or army on earth.
We are one people, with one will, one resolve, one cause.
Our enemies shall talk themselves to death and we will bury them with their own confusion.
We shall prevail!
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984"