Obiekty

Karta pracy 2017/2018

Adres:
http://plotkarka.eu/KP/obiekty.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Obiekty

W swoim folderze roboczym utwórz dokument obiekty.html (wykorzystaj metodę kopiuj-wklej) zawierający następujący kod:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8"/>
 <title>Obiekty</title>
 </head>
 <body>

 </body>
</html>

Własność globalna NaN1

W elemencie body dopisz kod:

<script>
document.write(parseFloat("test"))
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Metoda globalna parseFloat()2

W elemencie body dopisz kod:

<script>
document.write(parseFloat("test"))
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.


 1. Własność <script>NaN - wartość reprezentująca nieliczbę (ang. Not-A-Number) , tj. nie będąca liczbą.
  NaN
 2. Funkcja <script>parseFloat() - przetwarza argument w postaci łańcucha znaków zwracając liczbę zmiennoprzecinkową.
  parseFloat(string)
 3. Funkcja <script>parseInt() - przetwarza argument w postaci łańcucha znaków zwracając liczbę zmiennoprzecinkową.
  parseInt(string)
 4. Funkcja <script>isNaN() - sprawdza, czy argument nie ma wartości NaN ("nie-liczba").
  isNaN(testowanaWartość)
 5. Funkcja <script>Date() - tworzy instancje Date, które pozwalają na pracę z danymi opisującymi datę i czas.
  new Date();
  new Date(milisekundy);
  new Date(dateString);
  new Date(rok, miesiąc[, dzień[, godz.[, min.[, s[, ms]]]]]);
 6. Funkcja <script>Math.max() - zwraca największą z podanych liczb.
  Math.max([value1[, value2[, ...]]])
 7. Funkcja <script>String.substring() - zwraca podciąg obiektu String.
  str.substring(indexA[, indexB])

Zadanie

Proste działania3

Cechy dla pliku haslo.html:

Wgrywanie plików na serwer

Umieść pliki ćwiczeniowe na na serwerze.


 1. Zdarzenie <script>onclick - właściwość onclick zwraca kod obsługi zdarzenia onClick w bieżącym elemencie.
  element.onclick = refDoFunkcji;
  gdzie refDoFunkcji to nazwa funkcji zadeklarowanej gdzie indziej bądź wyrażenie funkcyjne.
 2. Zdarzenie <script>onload - uchwyt zdarzenia dla zdarzenia wczytywania okna (window).
  window.onload = funcRef;
  gdzie funcRef jest funkcją uchwytu.
 3. http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/10/e14-01-1501.html