Rozkład materiału Rozkład materiału nauczania

Szablon 2014/2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/RM/szablon.html
Autor:
Radosław Kowaluk
Podręcznik:
...
...
Numery stron podręcznika Lp. Temat lekcji Pp
(t/n)
Miejsce
w pp
Kompetencje kluczowe Środki dydaktyczne Zasoby:
[Z] [K] [[P]
1 Lekcja organizacyjna. BHP, RP, PZO T BHP-(1) 1,4, 9 a,b,c [Z1] [Z2] [Z3] [Z3] [Z4]
  2
T

a,b,c
  3
T

a,b,c
  4
T

a,b,c
  5
T

a,b,c
  6
T

a,b,c
  7
T

a,b,c
  8
T

a,b,c
  9
T

a,b,c
  10
T

a,b,c
  11
N

a,b,c

12
T

a,b,c

13
T

a,b,c

14
T

a,b,c

15
T

a,b,c

16
T

a,b,c

17
T

a,b,c

18
T

a,b,c

19
T

a,b,c

20
T

a,b,c

21
T

a,b,c

22
N

a,b,c

23
T

a,b,c

24
T

a,b,c

25
T

a,b,c

26
T

a,b,c

27
T

a,b,c

28
T

a,b,c

29
T

a,b,c

30
T

a,b,c

31
T

a,b,c

32
T

a,b,c

33
N

a,b,c

34
T

a,b,c

35
T

a,b,c

36
 

a,b,c
Nr stron Lp. Temat lekcji Pp Miejsce
w pp
Kompetencje kluczowe Środki dydaktyczne zasoby: [Z]ałącznik [K]arta [P]lansza

37
T

a,b,c

38
T

a,b,c

39
T

a,b,c

40
T

a,b,c

41
T

a,b,c

42
T

a,b,c

43
T

a,b,c

44
N

a,b,c

45
T

a,b,c

46
T

a,b,c

47
T

a,b,c

48
T

a,b,c

49
T

a,b,c

50
T

a,b,c

51
T

a,b,c

52
T

a,b,c

53
T

a,b,c

54
T

a,b,c

55
N

a,b,c

56
T

a,b,c

57
T

a,b,c

58
T

a,b,c
  59
T

a,b,c

60
T

a,b,c

61
T

a,b,c

62
T

a,b,c

63
T

a,b,c

64
T

a,b,c

65
T

a,b,c
  66
N     a,b,c
  67 Zadania i testy egzaminacyjne N     a,b,c
  68 Zadania i testy egzaminacyjne N
  a,b,c
  69 Zadania i testy egzaminacyjne N     a,b,c  
  70 Zadania i testy egzaminacyjne N     a,b,c  
  71 Zadania i testy egzaminacyjne N     a,b,c  
  72 Zadania i testy egzaminacyjne N     a,b,c  


KOMPETENCJE KLUCZOWE (doskonalenie umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego - korelacja programu nauczania dla zawodu z podstawą programową kształcenia ogólnego).
  1. Umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
  2. Umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym.
  3. Umiejętność wykorzystania wiedzy charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa.
  4. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych.
  5. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
  6. Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji z różnych źródeł.
  7. Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się.
  8. Umiejętność pracy zespołowej.
  9. Umiejętność dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE

a) komputery, b) programy komputerowe, c) tablica