Rozkład materiału nauczania

Zajęcia specjalizacyjne Aplikacje internetowe, Identyfikacja wizualna 2013/2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/RM/
Autor:
Radosław Kowaluk
Semestr II - Programowanie JavaScript (ECMA + DOM)
Lp. Numer
jednostki
lekcyjnej
Temat lekcji Podstawa
programowa
(tak/nie)
Miejsce
w podstawie
programowej
Uwagi Pomoce
1. 1  JavaScript - historia i terminologia nie     [P1]
2. Podstawa programowa, program nauczania, nie     [Z1], [Z2]
3. Wstęp tak     [P1]
4. 2 Konwencje leksykalne tak   Wyrażenia [P1]
5. Typy, Konwersja typów tak   [P1],[P2]
6. Podstawowe wyrażenia tak   [P1]
7. 3 Wyrażenia lewostronne i postfix tak   [P1]
8. Operatory jedno i dwuargumentowe tak   [P1]
9. Operatory  bitowe i relacje tak   [P1]
10. 4 Operatory logiczne i warunkowy tak   [P1]
11. Operatory przypisania tak   [P1]
12. Operator przecinka, kolejność działań tak   [P1]
13. 5 Powtórzenie - Wyrażenia nie    
14. Sprawdzian z wyrażeń tak    
15. Ocena i omówienie sprawdzianu tak    
16. 6 Instrukcje tak   Programy [P1]
17. Pętle tak   [P1]
18. Wyjątki nie   [P1]
19. 7 Definiowanie funkcji tak [P1]
20. Program tak   [P1]
21. Tryb ścisły nie   [Z1]
22. 8 Obiekt Globalny tak   [P1]
23. Obiekt Object tak   [P1]
24. Obiekt Function nie   [P1]
25. 9 Programy - powtórzenie tak    
26. Sprawdzian z programów tak    
27. Ocena i omówienie sprawdzianu tak    
28. 10 Obiekt Array tak   Obiekty [P1]
29. Obiekt String tak   [P1]
30. Obiekt Boolean nie   [P1]
31. 11 Obiekt Number tak   [P1]
32. Obiekt Math tak   [P1]
33. Obiekt Date nie   [P1]
34. 12 Obiekt RegExp tak   [P1]
35. Obiekt Error tak [P1]
36. Obiekt JSON nie   [P1]
37. 13 Obiekty - powtórzenie tak    
38. Sprawdzian z obiektów tak    
39. Ocena i omówienie sprawdzianu tak    
40. 14 Obiekt Window tak   Obiekt Window [P1]
41. Obiekt Location tak   [P1]
42. Obiekt History tak   [P1]
43. 15 Obiekt Navigator tak   [P1]
44. Timers tak   [P1]
45. Zdarzenia tak   [P1]
46. 16 Rozszerzenia interfejsu Window nie   [P1]
47. Obiekt Screen nie   [P1]
48. Przewijanie nie   [P1]
49. 17 Obiekt Window - powtórzenie tak    
50. Sprawdzian z obiektu Window tak    
51. Ocena i omówienie sprawdzianu tak    
52. 18 API dokumentów HTML tak   Obiekt Document [P1]
53. Elementy tak   [P1]
54. Dynamiczne wstawianie znaczników nie   [P1]
55. 19 DOM tak   [P1]
56. Metody obiektu Document tak   [P1]
57. Własności obiektu Document nie   [P1]
58. 20 Interakcja tak   [P1]
59. Aktywacja tak   [P1]
60. Edycja nie [P1]
61. 21 Obiekt Dokument - powtórzenie tak    
62. Sprawdzian z obiektu Dokument tak    
63. Ocena i omówienie sprawdzianu tak    
64. 22 Elementy tak   Obiekt Element [P1]
65. Własności elementów tak   [P1]
66. Hierarchia DOM nie   [P1]
67. 23 Metody elementów tak   [P1]
68. DHTML tak   [P1]
69. XML nie   [P1]
70. 24 Zdarzenia elementów tak   [P1]
71. Zdarzenia specyficzne tak   [P1]
72. Obiekt Event nie   [P1]
73. 25 Obiekt Element - powtórzenie tak    
74. Sprawdzian z obiektu Element tak    
75. Ocena i omówienie sprawdzianu tak    
76. 26 Projekt aplikacji (X)HTML + CSS + JS tak      
77. Projekt aplikacji (X)HTML + CSS + JS tak      
78. Projekt aplikacji (X)HTML + CSS + JS tak      
79. 27 Ocena i omówienie projektów tak      
80. Ocena i omówienie projektów tak      
81. Ocena i omówienie projektów tak      
82. 28 Canvas nie     [P1]
83. Poprawa projektów nie      
84. Poprawa projektów nie