okno narzędzia główne

Praca z aplikacją

Praca z dokumentami

Uruchomienie edytora tekstu, zakończenie pracy z nim. Otwieranie, zamykanie dokumentów.

Tworzenie nowego dokumentu w oparciu o domyślny szablon lub inny z dostępnych: memo, fax, lista spraw

Zapisywanie dokumentu w określonym miejscu na dysku. Zapisywanie dokumentu pod inną nazwą w określonym miejscu na dysku

Zapisywanie dokumentu jako pliku innego typu: tekstowego, RTF, szablonu, innego zależnego od edytora, we wcześniejszej wersji edytora

Poruszanie się pomiędzy dokumentami

grupa okno

Zwiększanie wydajności pracy

Ustawienie podstawowych opcji/preferencji dla aplikacji: nazwa użytkownika, folder domyślny, zapisywanie dokumentów

Nazwa użytkownika

Folder domyślny i zapisywanie dokumentów

Wykorzystanie dostępnych funkcji Pomoc

Otwieranie Pomocy

Powiększanie wyświetlania dokumentu

Szybkie powiększanie lub pomniejszanie dokumentu

Wybieranie określonego ustawienia powiększenia

Wielkość dokumentu wyświetlanego na ekranie można wybierać. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Odtwarzanie, minimalizowanie wstążki

Minimalizowanie i przywracanie Wstążki

Szybkie i przywracanie minimalizowanie Wstążki

Załączniki