okno układ strony

Przygotowanie wydruków

Ustawienia

Zmiana orientacji dokumentu: pozioma, pionowa. Zmiana rozmiaru papieru

grupa ustawienia strony

Stosowanie dobrych praktyk w dodawaniu stron: wstawianie opcji Podział tekstu na strony (page break) zamiast używania klawisza Enter

Wstawianie, usuwanie funkcji Podział tekstu na strony do dokumentu

grupa Strony

Dodawanie, edytowanie tekstu z użyciem stopek i nagłówków

grupa Nagłówek i stopka

Dodawanie pól tekstowych w nagłówkach, stopkach: daty, numeru strony, nazwy pliku

Wstawianie do dokumentu automatycznego numerowania stron

Sprawdzenie dokumentu i drukowanie

Sprawdzanie błędów w dokumencie i ich poprawa: błędy ortograficzne, powtórki wyrazów

Dodawanie słów do słownika użytkownika przy użyciu opcji sprawdzania pisowni

Podgląd wydruku dokumentu

Drukowanie dokumentu na zainstalowanej drukarce przy użyciu opcji wydruku: drukuj cały dokument, niektóre strony, liczba kopii

Załączniki