Najważniejsze encje i kody

Znaki i symbole specjalne

Znaki interpunkcyjne i specjalne
Znak, symbolEncjaKod Arial
wielokropek … …
cudzysłów prosty " " "
cudzysłów apostrofowy „ ” „ ” „ ”
cudzysłów ostrokątny « » « » « »
pauza — —
półpauza – –
spacja nierozdzielająca      
łącznik opcjonalny ­ ­ ­
łącznik nierozdzielający   ‑
paragraf § § §
and & & &
znak praw autorskich © © ©
Operatory matematyczne
Znak, symbolEncjaKod Arial
różny, nierówny≠ ≠
mniejszy&lt; &#60; <
większy&gt; &#62; >
mniejszy lub równy&le; &#8804;
większy lub równy&ge; &#8805;
należy&isin; &#8712;
suma mnogościowa&cup; &#8746;
iloczyn mnogościowy&cap; &#8745;
suma logiczna, lub&or; &#8744;
iloczyn logiczny, i&and; &#8743;
Strzałki i symbole karciane
EncjaKod Arial
&larr; &#8592;
&uarr; &#8593;
&rarr; &#8594;
&darr; &#8595;
&harr; &#8596;
&spades; &#9824;
&clubs; &#9827;
&hearts; &#9829;
&diams; &#9830;
&loz; &#9674;
Adres:
http://plotkarka.eu/pomoce/encje.html

Generator kodów