ikona aplikacji SYMULATOR EGZAMINU

Część pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu

nazwa użytkowanika: dowolne (np. nazwisko)
hasło: demo (Test z E.14.1)

Tryb testu diagnozującego - Technik informatyk - E14.1 Tworzenie stron internetowych

Uwaga: Egzamin działa tylko w trybie aktywnego okna.

Instrukcja obsługi dla zdającego (plik pdf do pobrania)

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Musisz się zalogować aby uzyskać dostęp do tej strony

Logowanie do sytemu egzaminacyjnego