SYMULATOR EGZAMINU Z KWALIFIKACJI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Jeste zalogowany jako: uczeń | Zalogowałeś się z komputera o aresie:

Czas rozpoczęcia egzaminu: Czas zakończenia egzaminu: