Obiekty

Karta pracy 2017/2018

Adres:
http://plotkarka.eu/KP/obiekty.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Obiekty globalny

W swoim folderze roboczym utwórz dokument obiekty.html (wykorzystaj metodę kopiuj-wklej) zawierający następujący kod:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8"/>
 <title>Obiekty</title>
 </head>
 <body>

 </body>
</html>

Własność globalna NaN1

W elemencie body dopisz kod:

<script>
document.write(parseFloat("test"))
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Metoda globalna parseFloat()2

W elemencie body dopisz kod:

<script>
document.write(parseFloat("1.5"))
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Metoda globalna parseInt()3

W elemencie body dopisz kod:

<script>
document.write(parseInt("1.5"))
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Metoda globalna isNaN()4

W elemencie body dopisz kod:

<script>
document.write(isNaN("1.5"))
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Obiekty String

Własność String.length5

W elemencie body dopisz kod:

<script>
s=Witaj świecie"
document.write(s.length)
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Metoda String.substring6

W elemencie body dopisz kod:

<script>
document.write(s.substring(3,7))
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.


 1. Własność <script>NaN - wartość reprezentująca nieliczbę (ang. Not-A-Number) , tj. nie będąca liczbą.
  NaN
 2. Funkcja <script>parseFloat() - przetwarza argument w postaci łańcucha znaków zwracając liczbę zmiennoprzecinkową.
  parseFloat(string)
 3. Funkcja <script>parseInt() - przetwarza argument w postaci łańcucha znaków zwracając liczbę zmiennoprzecinkową.
  parseInt(string)
 4. Funkcja <script>isNaN() - sprawdza, czy argument nie ma wartości NaN ("nie-liczba").
  isNaN(testowanaWartość)
 5. Własność <script>String.length - zwraca długość obiektu String.
  str.length
 6. Funkcja <script>String.substring() - zwraca podciąg obiektu String.
  str.substring(indexA[, indexB])
 7. Funkcja <script>String.toLowerCase() - zwraca wartość wywołującego łańcucha znaków, skonwertowaną na małe litery.
  str.toLowerCase()
 8. Funkcja <script>String.search() - wykonuje przeszukanie dla dopasowanych wyrażeń regularnych i tego obiektu String.
  str.search(regexp)
 9. Funkcja <script>Date() - tworzy instancje Date, które pozwalają na pracę z danymi opisującymi datę i czas.
  new Date();
  new Date(milisekundy);
  new Date(dateString);
  new Date(rok, miesiąc[, dzień[, godz.[, min.[, s[, ms]]]]]);
 10. Funkcja <script>Math.max() - zwraca największą z podanych liczb.
  Math.max([liczba1[, liczba2[, ...]]])
 11. Funkcja <script>Math.pow() - zwraca liczbę podstawa podniesioną do potęgi o wykładniku wykładnik, tj. podstawawykładnik.
  Math.pow(podstawa, wykładnik)
 12. Funkcja <script>Math.round() - zwraca daną liczbę x zaokrągloną do najbliższej liczby całkowitej.
  Math.round(x)

Zadanie

Proste działania3

Cechy dla pliku haslo.html:

Wgrywanie plików na serwer

Umieść pliki ćwiczeniowe na na serwerze.


 1. Zdarzenie <script>onclick - właściwość onclick zwraca kod obsługi zdarzenia onClick w bieżącym elemencie.
  element.onclick = refDoFunkcji;
  gdzie refDoFunkcji to nazwa funkcji zadeklarowanej gdzie indziej bądź wyrażenie funkcyjne.
 2. Zdarzenie <script>onload - uchwyt zdarzenia dla zdarzenia wczytywania okna (window).
  window.onload = funcRef;
  gdzie funcRef jest funkcją uchwytu.
 3. http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/10/e14-01-1501.html