Wytyczne WCAG 2.0

Plansza interaktywna grudzień 2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/WCAG20/index.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Zasada nr 1: Postrzegalność — informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów.

Wytyczna 1.1 Alternatywa w postaci tekstu: Dla każdej treści nietekstowej należy dostarczyć alternatywną treść w formie tekstu, która może być zamieniona przez użytkownika w inne formy (np. powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony).

Poziom A: Treść nietekstowa

Wytyczna 1.2 Media zmienne w czasie: Należy dostarczyć alternatywę dla mediów zmiennych w czasie.

Poziom A: Tylko audio lub tylko wideo (nagranie); Napisy rozszerzone (nagranie); Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie),

Poziom AA: Napisy rozszerzone (na żywo); Audiodeskrypcja (nagranie),

Poziom AAA: Język migowy (nagranie); Rozszerzona audiodeskrypcja (nagranie); Alternatywa dla mediów (nagranie); Tylko audio (na żywo),

Wytyczna 1.3 Możliwość adaptacji: Należy tworzyć treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby (np. uproszczony układ wizualny), bez utraty informacji czy struktury.

Poziom A: Informacje i relacje; Zrozumiała kolejność; Właściwości zmysłowe,

Wytyczna 1.4 Możliwość rozróżnienia: Użytkownik powinien móc dobrze widzieć bądź słyszeć treści — mieć możliwość oddzielenia informacji od tła.

Poziom A: Użycie koloru; Kontrola odtwarzania dźwięku,

Poziom AA: Kontrast (minimalny); Zmiana rozmiaru tekstu; Obrazy tekstu;

Poziom AAA: Wzmocniony kontrast; Niska głośność lub brak tła dźwiękowego; Prezentacja wizualna; Obrazy tekstu (bez wyjątków)

Wytyczna 1.1 Alternatywa w postaci tekstu

Uwaga: W przypadku plików, które są ozdobnikami strony wartość atrybutu alt może być pusta.

Zasada nr 2: Funkcjonalność — komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia.

Wytyczna 2.1 Dostępność z klawiatury: Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

Poziom A: Klawiatura, Brak pułapki na klawiaturę.

Poziom AAA: Klawiatura (bez wyjątków)

Wytyczna 2.2 Wystarczająca ilość czasu: Zapewnij użytkownikom wystarczająco dużo czasu na przeczytanie i skorzystanie z treści.

Poziom A: Możliwość dostosowania czasu; Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie.

Poziom AAA: Brak ograniczeń czasowych; Zakłócenie pracy użytkownika; Ponowne potwierdzenie autentyczności.

Wytyczna 2.3 Ataki padaczki: Nie należy projektować treści w taki sposób, aby prowokować ataki padaczki.

Poziom A: Trzy błyski lub wartości poniżej progu.

Poziom AAA: Trzy błyski.

Wytyczna 2.4 Możliwość nawigacji: Dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, znajdowanie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje.

Poziom A: Możliwość pominięcia bloków; Tytuły stron; Kolejność fokusa; Cel linku (w kontekście).

Poziom AA: Wiele dróg; Nagłówki i etykiety; Widoczny fokus.

Poziom AAA: Lokalizacja; Cel linku (z samego linku); Nagłówki sekcji.

Wytyczna 2.4

Zasada nr 3: Zrozumiałość — informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.

Wytyczna 3.1 Możliwość odczytania: Treść powinna być zrozumiała i możliwa do odczytania.

Poziom A: Język strony.

Poziom AA: Język części.

Poziom AAA: Nietypowe słowa, Skróty, Poziom umiejętności czytania, Wymowa.

Wytyczna 3.2 Przewidywalność:
Strony internetowe powinny otwierać się i działać w przewidywalny sposób.

Poziom A: Po oznaczeniu fokusem, Podczas wprowadzania danych.

Poziom AA: Konsekwentna nawigacja; Konsekwentna identyfikacja.

Poziom AAA: Zmiana na żądanie.

Wytyczna 3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji:
Istnieje wsparcie dla użytkownika, by mógł uniknąć błędów lub je skorygować.

Poziom A: Identyfikacja błędu; Etykiety lub instrukcje.

Poziom AA: Sugestie korekty błędów; Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych),

Poziom AAA: Pomoc; Zapobieganie błędom (wszystkim).

Wytyczna 3.1 Możliwość odczytania

Zasada nr 4: Solidność — Treść musi być solidnie opublikowana, tak, by mogła być skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie wspomagające.

Wytyczna 4.1 Kompatybilność: Zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.

Poziom A: Parsowanie; Nazwa, rola, wartość.

Zgodność

Logo poziomu zgodności A, W3C WAI WCAG 2.0

Poziom A: Aby osiągnąć poziom zgodności A, strona internetowa spełnia wszystkie kryteria na poziomie A, lub też dostępna jest wersja alternatywna spełniająca kryteria na poziomie A.

Logo poziomu zgodności AA, W3C WAI WCAG 2.0

Poziom AA: Aby osiągnąć poziom zgodności AA, strona internetowa spełnia wszystkie kryteria na poziomie A oraz na poziomie AA, lub też dostępna jest wersja alternatywna spełniająca kryteria na poziomie AA.

Logo poziomu zgodności AAA, W3C WAI WCAG 2.0

Poziom AAA: Aby osiągnąć poziom zgodności AAA, strona internetowa spełnia wszystkie kryteria na poziomie A, na poziomie AA oraz na poziomie AAA, lub też dostępna jest wersja alternatywna spełniająca kryteria na poziomie AAA.

Wytyczna 4.1 Kompatybilność