Język XML

Plansza interaktywna listopad 2014

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/xml/
Autor:
Radosław Kowaluk

XML (ang. Extensible Markup Language) to uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.

Deklaracja (wersja i kodowanie znaków)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Elementy i atrybuty

<element atrybut1="wartość" atrybut2="wartość" ... >
 zawartość elementu
</element>

lub

<element atrybut1="wartość" ... />
(zawartość pusta)

Komentarze

<!--...-->

Struktura

<rodzic>
 <element>
 <dziecko>              
                    
 </dziecko> 
 </element>
</rodzic>

Elementy, atrybuty, komentarze

Symbole specjalne

Symbole specjalne
ZnakEncja
<&lt;
>&gt;
'&apos;
"&quot;
&&amp;

Symbole specjalne

Sekcja XML CDATA zawiera nieprzetworzony tekst, które powinny być włączone, lecz nie analizować za pomocą języka XML, który go zawiera.

Style CSS

Pliki XML mogą być formatowane stylami CSS.

Style CSS*

*) Plik styl.css zawiera kod:

ksiazka {display: table;}
kartka {display: table-row;}
strona {display: table-cell;
border: 1px solid silver; padding: 5px;}

[XML-1.0]
Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition), W3C Recommendation 26 November 2008, URL: http://www.w3.org/TR/xml/
[XML-1.1]
Extensible Markup Language (XML) 1.1 (Second Edition), W3C Recommendation 16 August 2006, edited in place 29 September 2006, URL: http://www.w3.org/TR/xml11/