O planszach (index)

Plansze interaktywne 2015/2016

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/
Autor:
Radosław Kowaluk

Wstęp

tlo Layer 1 Zasoby naukowe i edukacyjne Plansza interaktywna Rekomendacja, standard, specyfikacja, norma

Streszczenie

Plansze interaktywne są wizualną interpretacją rekomendacji W3C (ang. World Wide Web Consortium) z zakresu edycji, formatowania i programowania stron i aplikacji internetowych oraz standardów ECMA (ang. European association for standardizing information and communication systems) - Ecma-262 zawierających specyfikacje języka ECMAScript.

Status dokumentu

Zestawienia zawierają elementy (Element (X)HTML) języków XHTML, HTML, CSS oraz SVG, które znajdą się w nowych wersjach tych specyfikacji i zostały już zatwierdzone we wcześniejszych normach. Są to treści normatywne. Elementy nowe (niezatwierdzone) ale obsługiwane przez większość przeglądarek należy traktować eksperymentalnie.

Pominięte lub zmarginalizowane zostały elementy rzadko używane, nietypowe dla języków łacińskich lub nieobsługiwane przez przeglądarki. Kolejne wydania będą korelowane z wprowadzeniem nowych standardów oraz nowych wersji przeglądarek.

Spis treści

Informacje o istotnych zmianach są dostępne:

Formy kształcenia

Szkolne:

Pozaszkolne (ustawowe):

Inne:

Przeznaczenie

Dokumenty mogą być wykorzystywane, jako materiały edukacyjne, w następujących programach:

Grupa docelowa

Osoby przygotowujące się do egzaminu:

Inni

Uwagi

Podział na części i moduły umożliwia swobodny ich dobór i kolejność omawiania. Plansze są dostosowane do druku w formacie A3 lub 2 razy A4 (z usuniętymi elementami nawigacji i interakcji).

Interakcje

Hiperłącza

Nawigacja w witrynie, na stronach, otwieranie zasobów Internetu jest realizowana w sposób klasyczny.

Tytuły elementów

Rozwinięcia skrótów (umieszczonych w elemencie abbr języka HTML) są pobierane w sposób dynamiczny z pliku wykazu po wskazaniu kursorem. Wymagane jest połaczenie z internetem i system z niedotykowy.

Przykład

W3C

Przykłady interaktywne

Kod w polach tekstowych (element textarea języka HTML), jest edytowalny i interpretowany w ramce (element iframe języka HTML) po nacisnięciu przycisku - przykład 1.

Odpowiada to sytuacji edytor kodu przglądarka internetowa.

Mogą wystąpić różnice w zależności od wersji i producenta przeglądarki.

Jeśli przykład tego wymaga, ramka posiada możliwość skalowania (reguła resize języka CSS) - przykład 2.

Inne np. aplikacje

Inspiracje i typografia

Inspiracją stylizacji jest identyfikacja produktów i usług W3C (przypisy).

Nagłówek zawiera tytuł planszy, podtytuł (data aktualizacji - miesiąc, rok) autorów i adres planszy - przykład 3.

Kolumny zawartości są obecnie zdefiniowane na blokach.

Wykaz źródeł, umieszczony na końcu plansz, w liście definicji, jest zgodny z międzynarodowymi zasadami (brak standardu) - przykład 4.

W przypadku kilku autorów wymieniamy ich z separatorem średnika (;) lub stosujemy skrót (et al.). Adres jest hiperłączem do dokumentu

[*.] oznacza (opcjonalnie) REC lub CR lub WD: