JavaScript

Plansze Interaktywne 2020/2021

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/js/index.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Streszczenie

"JavaScript" jest  częścią Plansz Interaktywnych, zawiera porównanie specyfikacji EcmaScript 5.1 (zatwierdzonego przez ISO jako standard ISO/IEC 16262:2011), EcmaScript 11 i API HTML5 oraz innch rekomendacji W3C powiązane z tym językiem programowania.

Strony zawierają wykaz elementów języka i jego składni z opisem i/lub tłumaczeniem, przykłady interaktywne, indeks, słownik i wykaz źródeł.

Spis treści

Status dokumentu

Struktura opracowania rozdziału EcmaScript i podział na pliki jest zgodna z rozdziałami EcmaScript 5.1: 7 Lexical Conventions, 8 Types, 9 Type Conversion and Testing,11 Expressions, 12 Statements, 13 Function Definition, 14 Program i 15 Standard Built-in ECMAScript Objects standardu ECMA-262-5.1.

Część API HTML5 podzielona została zgodnie z rozdziałami rekomendacji HTML5; A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML; W3C.

Indeks jest zbiorem linków do dokumentacji JavaScript i DOM fundacji Mozilla (opisy są częściowo przetłumaczone na język polski) oraz zasobów PLOTKARKA.EU (linki numeryczne).

Uwagi

Ze względów dydaktycznych i praktycznych warto zapoznać się z zasobami producentów przeglądarek: