API selektorów

Plansza interaktywna kwiecień 2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/selectors-api/index.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Wstęp

Specyfikacja zawiera metody wyboru elementów na podstawie tego, czy są one zgodne z danym selektorem. Z tych metod, łatwiej dopasować zbiór węzłów Element według określonych kryteriów niż konieczności filtrowania wyników wywołania innych metod, takich jak getElementsByTagName().

Składnia
element = document.querySelector(selectors)
element = baseElement.querySelector(selectors)
elementList = document.querySelectorAll(selectors)
elementList = baseElement.querySelectorAll(selectors)

selectors - jest to ciąg zawierający jeden lub więcej selektorów CSS, rozdzielony je przecinkami

Metoda querySelector()

Wymagania dotyczące zgodności

Terminologia i konwencje

Następujące funkcje są zdefiniowane w specyfikacji DOM Level 3 [DOM-LEVEL-3-CORE]:

Metoda querySelectorAll

Zagadnienie bezpieczeństwa

Wdrożenie tej specyfikacji nie wprowadza żadnych nowych zagrożeń dla użytkowników.

Prywatność

Kradzież historii jest potencjalnym problem naruszenia zasad prywatności, ponieważ pseudo-klasa :visited selektorów pozwala wybrać autorom kwerendy odnośniki które zostały odwiedzone.

DHTML

APIs

Definicje intefejsu

partial interface Document {
Element? querySelector(DOMString selectors);
NodeList querySelectorAll(DOMString selectors);
};
partial interface DocumentFragment {
Element? querySelector(DOMString selectors);
NodeList querySelectorAll(DOMString selectors);
}; partial interface Element {
Element? querySelector(DOMString selectors);
NodeList querySelectorAll(DOMString selectors);
};

DHTML

Przykłady

z rekomendacji

z rekomendacji


[selectors-api]
Selectors API Level 1; W3C Recommendation 21 February 2013;
URL: http://www.w3.org/TR/2013/REC-selectors-api-20130221/